Współpraca na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju

7 stycznia 2021

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju obejmuje wiele wyzwań takich jak zmiany klimatyczne, ubóstwo, edukacja, głód czy degradacja środowiska naturalnego. Do zmierzenia się z problemami konieczna jest jest globalna współpraca, oparta na określeniu wspólnych celów i konsekwentnym wprowadzaniu zmian. Dotyczy to rządów, firm, organizacji pozarządowych, a także każdego i każdej z nas.

Zobacz dobre praktyki biznesu wspierające realizacji 17. SDG >>

Zgłoszenia działań CSR i zrównoważonego rozwoju można dokonać do 13 stycznia (przedłużony termin) >>

Globalna współpraca

„Talent wygrywa mecz, ale praca zespołowa i inteligencja wygrywa mistrzostwa” – Michael Jordan

Obecnie, w dobie odbudowy gospodarki i społeczeństw po pandemi, silna współpraca międzynarodowa jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. To konieczność w czasach pogłębiających się różnic społecznych oraz zmian związanych z rozwojem nowych technologii. Aby zrównoważona przyszłość miała szansę zaistnieć, należy wspierać regiony rozwijające się. Jest to m.in. treścią zadań dotyczących 17. Celu Zrównoważonego Rozwoju, czyli wzmocnienia środków wdrażania i zrewitalizowania globalnych partnerstw:

17.6 Wzmocnić współpracę Północ-Południe i Południe-Południe oraz trójstronną, współpracę regionalną i międzynarodową w zakresie dostępu do nauki, technologii i innowacji; rozwinąć dzielenie się wiedzą na wspólnie ustalonych warunkach, w tym poprzez wzmocnioną koordynację istniejących już mechanizmów, w szczególności na szczeblu Narodów Zjednoczonych oraz poprzez globalny mechanizm ułatwiania dostępu do technologii.

17.9 Zwiększyć międzynarodowe wsparcie na rzecz wdrażania efektywnej i ukierunkowanej budowy potencjału, by wesprzeć narodowe plany realizacji wszystkich Celów Zrównoważonego Rozwoju w krajach rozwijających się, w tym poprzez współpracę Północ – Południe, Południe – Południe oraz współpracę trójstronną.

Czytaj więcej na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju >>