Współpraca biznesu z III sektorem

14 sierpnia 2019

Dotyczy firmy: Enea,

Zapraszamy do wysłuchania wypowiedzi eksperckich na temat rozwoju współpracy między biznesem a III sektorem. Materiał jest podsumowaniem konferencji „Społecznie odpowiedzialni – regionalnie o przyszłości”, która odbyła się 6 czerwca br. Wydarzenie współorganizowali ENEA i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Jak postrzegać współpracę III sektora z biznesem i w jaki sposób wydarzenie takie jak to wpływają na te współpracę?

Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Skąd pomysł by zorganizować tego typu wydarzenie?

Sławomir Krenczyk, prezes Fundacji ENEA

Kim jest człowiek odpowiedzialny społecznie?

Jaś Mela, szef Fundacji Poza Horyzonty

Jakie są kluczowe czynniki sprzyjające budowaniu współpracy między biznesem a III sektorem?

Ewa Zamościńska, menedżer projektów, CSRinfo

Jaki wpływ na działanie podmiotu z III sektora mają zmiany zachodzące w społeczności lokalnej w mikroregionie?

Barbara Grochal – koordynator wolontariatu działającego na rzecz Hospicjum Palium – Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu

Źródło: odpowiedzialnypoznan.pl