Współpraca ABC Czepczyński z Unicef Poland

30 września 2020

Dotyczy firmy: ABC Czepczyński,

ABC Czepczyński świętuje drugą rocznicę nawiązania współpracy z Unicef Poland. Z tej okazji firma umieściła na facebook’u krótki materiał video dot. podpisania umowy z Organizacją. 

https://www.facebook.com/abcCZEPCZYNSKI/posts/2800330750196826

źródło: facebook ABC Czepczyński