Wspólnotowość i przejrzystość konieczne, by zbudować lepiej. Pobierz dodatek „Biznes odpowiedzialny w Polsce”

26 marca 2021

26 marca w „Rzeczpospolitej” ukazał się dodatek „Biznes odpowiedzialny w Polsce”. Tradycyjnie wśród autorek i autorów tekstów oraz komentarzy są Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Tadeusz Joniewicz, menedżer projektów FOB.

Wspólnotowość i przejrzystość konieczne, by zbudować lepiej

Redakcja „Rzeczpospolitej” zaprosiła do podzielenia się opiniami na temat kluczowych trendów zrównoważonego rozwoju ekspertki i ekspertów z sektora biznesowego, akademickiego, pozarządowego. W publikacji ukazał się m.in. tekst Marzeny Strzelczak poświęcony roli wartości wspólnotowości i transparentności w działaniach na rzecz odbudowy gospodarki po pandemii.

– Pandemia zmieniła nasze życie, choć początkowo nie było jasne, czy te zmiany zostaną z nami na dłużej. Dziś nie ma takich wątpliwości, mimo to nadal nie wiemy, dokąd ta droga nas prowadzi – pisze Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna FOB.

Konsumenci chcą od firm zmian i wiedzą, jak działać

O wpływie nowych trendów konsumenckich na firmy pisze Piotr Mazurkiewicz, dziennikarz „Rzeczpospolitej”. O komentarz na temat zaangażowania biznesu w kształtowanie narracji i zachowań klientów/ek poprosił także Marzenę Strzelczak.

– Biznes, marki mogą kształtować zachowania nie tylko swoich pracowników. Ich aktywność ma znaczenie i może wpływać nie tylko na narrację obowiązującą w przestrzeni publicznej, ale też na rzeczywistość. Firmy mają realny wpływ. Poprzez swoje działania biznesowe, podejmując określone aktywności, działając w partnerstwach, ale i zabierając głos, jak również milcząc. Każdy musi szukać własnej drogi. Takiej, która ma sens i zwiększa pozytywny wpływ na firmę, zatrudnionych w niej ludzi, społeczeństwo, na dziś i z myślą o przyszłości. To jest wspólny kierunek, którego potrzebujemy, by „budować lepiej” na dotychczasowych błędach, zaniechaniach i tym, czego nas uczy pandemia – wyjaśnia Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna FOB.

Regulatorzy podnoszą poprzeczkę i to nie tylko dla liderów biznesu

Spółki, które dopiero od kilku lat oswajają się z obowiązkami poszerzonego raportowania niefinansowego, muszą się przygotować na rosnące oczekiwania w tym obszarze – pisze Anita Błaszczak, dziennikarka „Rzeczpospolitej”. Wpływ regulacji przyjmowanych na szczeblu unijnym podkreśla także ekspertka Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

– Krajowe i unijne regulacje w tym obszarze pomagają specjalistom CSR skupić się na skutecznym realizowaniu i wiarygodnym raportowaniu działań z zakresu sustainability. Są więc istotnym czynnikiem wpływającym na transformację biznesu ku bardziej zrównoważonym rozwiązaniom – wskazuje Marzena Strzelczak.

Zrównoważony rozwój trafia do szefów

W dodatku sporo miejsca poświęcono także wnioskom z badania FOB Menedżerowie CSR. Co drugi ankietowany zgodził się, że nowe przepisy są dla niego wsparciem w przekonywaniu decydentów o wadze odpowiedzialności społecznej i środowiskowej w codziennej praktyce biznesowej. Wyniki badania komentuje także Tadeusz Joniewicz.

– Do głównego nurtu opinii publicznej przebiły się wreszcie kluczowe dla przyszłości świata tematy, takie jak nadmierne zanieczyszczenie plastikiem czy zmiany klimatu. Skutkuje to bardzo szybkimi zmianami w prawodawstwie, przede wszystkim unijnym, nakładającym na firmy dodatkowe obowiązki dotyczące na przykład produkcji czy sprawozdawczości niefinansowej – zwraca uwagę Tadeusz Joniewicz, menedżer projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Pobierz raport z badania „Menedżerowie CSR 2020”>>

Eksperckimi komentarzami podzielili się również przedstawiciele/ki partnerów strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Katarzyna Teter, menedżer ds. CSR w Santander Bank Polska, członkini zarządu FOB, Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP, Jacek Kunicki, członek zarządu Orange Polska ds. finansów oraz Izabela Rakuć-Kochaniak, prezes Fundacji Veolia i dyrektor ds. CSR Veolia Energia Polska, członkini zarządu FOB.

Wśród autorów/ek tekstów są także Irena Pichola, partner, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej, Deloitte, członkini zarządu FOB, oraz Tomasz Gasiński, dyrektor w zespole ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej, Deloitte.

Dodatek do „Rzeczpospolitej” ukazał się pod patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Partnerami wydania są m.in. Adamed, Deloitte, Fundacja Veolia i LPP.

Publikację pobrać można na stronie rp.pl/csr >>