Wspólne zaangażowanie na rzecz środowiska wyrazem odpowiedzialności firm. Nowa rekomendacja Rady Odpowiedzialnego Przywództwa

29 stycznia 2019

Najnowsza rekomendacja Rady Odpowiedzialnego Przywództwa, w której zasiadają prezesi i członkowie zarządów firm – partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, dotyczy podejmowania inicjatyw, ograniczających wpływ biznesu na  środowisko naturalne.

Rada Odpowiedzialnego Przywództwa to inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu skierowana do prezesów i członków zarządów firm, współpracujących z FOB w ramach Programu Partnerstwa. Efektem jej spotkań ma być wypracowanie Dziesięciu Rekomendacji Rady Odpowiedzialnego Przywództwa. Przedstawiono już dwie rekomendacje. Pierwsza z nich odnosi się do etyki biznesu (Czytaj więcej TUTAJ ). Owocem trzeciego spotkania Rady Odpowiedzialnego Przywództwa, które odbyło się 15 stycznia w siedzibie firmy Deloitte, jest rekomendacja związana z kwestią odpowiedzialności biznesu za wpływ na środowisko.

Treść II rekomendacji Rady Odpowiedzialnego Przywództwa:

Każda firma wpływa na środowisko niezależnie od rodzaju działalności, dlatego jest ono kluczowym interesariuszem. Zaangażowanie na rzecz środowiska wynikać powinno z poczucia współodpowiedzialności przedsiębiorstw za funkcjonowanie przyszłych pokoleń. Firma powinna ograniczać swój negatywny wpływ na środowisko i dążyć do zwiększania wpływu pozytywnego. Sukces uda się osiągnąć jedynie dzięki szczeremu zaangażowaniu i współpracy wielu podmiotów: rządów państw, przedstawicieli biznesu, organizacji społecznych i środowiskowych oraz społeczeństwa.

Uczestnicy spotkania rozmawiali o szansach i wyzwaniach, przed jakimi stoi biznes w obliczu między innymi skutków zmian klimatu. Poruszyli także temat działań na rzecz bioróżnorodności, które mogą podjąć firmy. Uczestnicy zgodzili się, że jednym z narzędzi zachęcających biznes do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań zmniejszających negatywne oddziaływanie na środowisko jest aktywna polityka państwa. Może się ona przejawiać na przykład poprzez regulacje określające zobowiązania firm. Podczas spotkania podkreślono również, że ważną kwestią jest postawa klientów i zaangażowanie biznesu w edukację w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji.

Odpowiedzialność biznesu za środowisko stanowi fundament koncepcji CSR. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska świadczy o rosnącej świadomości oraz dostrzeżeniu przez biznes korzyści płynących z funkcjonowania w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. Rolą przywódców będzie więc zwiększanie zaangażowania firm w takie kwestie jak na przykład gospodarka obiegu zamkniętego, zmiany klimatu, oszczędzanie zasobów naturalnych czy bioróżnorodność – mówi Dominika Bettman, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Gościem spotkania był prof. dr hab. Szymon Malinowski, dyrektor Instytutu Geofizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, zajmujący się badaniami nad fizyką atmosfery i przewidywalnością procesów atmosferycznych.

Świat stabilny, w którym do tej pory prowadziliśmy działania gospodarcze mamy już za sobą. Musimy być elastyczni, przewidujący, musimy gwałtownie redukować emisje i zużywać dużo mniej energii. To dotknie całej gospodarki – od rolnictwa, przez przemysł, po usługi. Musimy być przygotowani też, że będą rosły koszty katastrof związanych ze zmianami klimatycznymi, że zmienią się uprawy, że będziemy musieli zmienić styl życia. Wygra ten biznes i te gospodarcze przedsięwzięcia, które najszybciej to zrozumieją. Jeżeli jednak nie zaczniemy działać odpowiednio szybko i w dostatecznie dużej grupie to całą gospodarkę i nas wszystkich czeka bezprecedensowy i totalny kryzys – mówi prof. dr hab. Szymon Malinowski, dyrektor Instytutu Geofizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele i przedstawicielki następujących firm – partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu: Aflofarm‌, Amica, Bank BGŻ BNP Paribas, Carrefour Polska, Chiesi Poland, Coca-Cola HBC Polska, Deloitte, ERGO Hestia, Grupa Velux, Kompania Piwowarska, Lyreco Polska, Orange Polska, Provident Polska, Siemens Polska.

Współpraca oraz dzielenie się wiedzą to wartości przyświecające idei Rady Odpowiedzialnego Przywództwa. Dlatego tak ważne jest podjęcie przez prezesów i prezeski oraz członków i członkinie zarządów firm partnerskich Forum Odpowiedzialnego Biznesu tematu oddziaływania na środowisko, temat kluczowy dla przyszłości nie tylko firm, ale każdego z nas – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna oraz członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Radzie Odpowiedzialnego Przywództwa przyświeca założenie, że inicjowanie i realizowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i CSR jest ważnym zadaniem osób zarządzających firmami. Celem Rady jest wprowadzenie do debaty publicznej głosów CEO przekonanych o korzyściach płynących z prowadzenia biznesu w sposób etyczny. Efektem prac ma być lista 10 Rekomendacji Rady Odpowiedzialnego Przywództwa. Partnerami medialnymi inicjatywy są Rzeczpospolita oraz Harvard Business Review Polska. Więcej informacji na stronie https://odpowiedzialnybiznes.pl/rop/.

źródło: informacja własna