Wsparcie dla polskich samorządów w pandemii

10 grudnia 2020

Dotyczy firmy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne,

Wybuch pandemii sprawił, że sytuacja finansowa samorządów cały czas się pogarsza, przez co większość z nich skupia się na cięciu wydatków i ograniczaniu kosztów. Lukę, uniemożliwiającą obecnie inwestowanie w obywatelskie inicjatywy, mogą choć w części wypełnić fundusze grantowe. W II edycji ogólnopolskiego programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, wyłoniono 107 pomysłów w 70 polskich gminach. Laureaci otrzymają 2 miliony złotych na realizację wyjątkowych projektów społecznych zmieniających lokalne otoczenie.

Kreatywność i znajomość potrzeb mieszkańców to największa przewaga lokalnych działaczy – to w ich głowach rodzą się ciekawe pomysły. Często przeszkodą dla ich realizacji jest jednak brak funduszy. Aktywistom, gminom i instytucjom pomagają programy grantowe. Jednym z nich jest inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych – program „WzMOCnij swoje otoczenie”, którego celem jest wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu. Idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

Ponad 100 projektów w całej Polsce

W tym roku w programie „WzMOCnij swoje otoczenie” udział wzięły samorządy, ich jednostki budżetowe, np. szkoły, przedszkola czy ośrodki pomocy społecznej, a także organizacje pozarządowe z terenu ponad 70 gmin w 9 województwach. Zgłoszonych zostało ponad 200 inicjatyw, a 107 z nich otrzymało granty finansowe o wartości ponad 2 milionów złotych. Każdy z lokalnych działaczy mógł starać się o granty do wysokości 20 tys. zł.

– W tym roku ze względu na pandemię samorządy zostały obciążone bardzo dużymi kosztami związanymi z przestrzeganiem nowych obostrzeń sanitarnych. Tutaj właśnie pojawia się nasz program i oferta społeczna wspierająca realizację projektów, które w obecnych warunkach musiałyby zejść na drugi plan – mówi Szymon Kostiuk, koordynator programu społecznego „WzMOCnij Swoje Otoczenie”.

Granty na zdrowie i rozwój wspólnej przestrzeni

Ponad połowę projektów zgłosiły urzędy gmin, które w trudnym czasie pandemii borykają się z brakami funduszy na wcześniej zaplanowane inwestycje. Pomysły można było zgłaszać w 6 obszarach – najwięcej projektów pojawiło się w kategorii zdrowie (23%). Tuż za nią były: rozwój wspólnej przestrzeni (22%), aktywność fizyczna (18%), edukacja (17%), bezpieczeństwo (12%) i środowisko (8%). Wśród wyłonionych projektów znalazły się budowy siłowni plenerowych, modernizacje szkolnych sal komputerowych, działania z zakresu zdrowia i opieki medycznej, czy akcje na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

– W kategorii oświata dzięki naszym grantom możliwe będzie np. wsparcie procesu edukacyjnego nowoczesnymi narzędziami dydaktycznymi i nowym sprzętem komputerowym, który w warunkach pandemicznych będzie mógł być wykorzystany do pracy zdalnej, zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. W kategorii środowisko pomogliśmy w wytyczeniu drugiego etapu szlaku rowerowego w gminie Wiązowna na obszarach chronionych Natura 2000. W obszarze zdrowia i opieki medycznej, wsparliśmy naszym grantem zakup środków ochrony osobistej, defibrylatorów półautomatycznych i kamer termowizyjnych, które pozwalają na kontrolę temperatury mieszkańców wchodzących do urzędu gminy czy innych budynków użyteczności publicznej – wylicza Szymon Kostiuk.

Jak podkreśla, w tym roku ze względu na pandemię koronawirusa program grantowy jest prowadzony w formule całorocznej, żeby wesprzeć samorządy w wyjątkowo trudnym dla nich okresie. To oznacza, że na realizację i rozliczenie przyznanych grantów tegoroczni laureaci mają czas do końca grudnia br.
Program „WzMOCnij swoje otoczenie” PSE organizują po raz drugi. W ubiegłym roku, dzięki grantom na łączną kwotę ponad 1,6 miliona złotych, zrealizowano ponad 80 projektów społecznych.
Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl.

źródło: mat. pras.