Wręczono Złote Wachlarze 2017

20 grudnia 2017

16 grudnia, tuż przed Międzynarodowym Dniem Migranta, podczas uroczystej Gali wręczono Złote Wachlarze 2017. Nagroda została przyznana w kategoriach: Osoba oraz Instytucja. Swoją nagrodę przyznała również publiczność. Forum Odpowiedzialnego Biznesu było jednym z partnerów konkursu.

Obejrzyj relację z Gali wręczenia nagród:

Kapituła konkursu wyłoniła laureatów spośród ośmiu nominowanych do konkursu Złote Wachlarze 2017.

W kategorii Osoba nagrodzony został dr hab. Paweł Kaczmarczyk – ekonomista, demograf, dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Statuetkę przyznano za wkład w budowanie i promowanie wiedzy w zakresie ekonomii migracji, propagowanie dyskursu na temat migracji w oparciu o fakty i rzetelne dane.

W kategorii Instytucja nagrodzono Zespół Szkół Publicznych w Mrokowie k. Warszawy za wkład w budowanie dobrych praktyk w zakresie integracji dzieci migranckich w środowisku szkolnym. Wszyscy zainteresowani tematyką migracji mogli oddać głos w kategorii Osoba i Instytucja. Publiczność zagłosowała podobnie jak Kapituła i największą liczbę głosów zebrał dr hab. Paweł Kaczmarczyk.

Niezwykle ważne jest, aby dyskurs na temat migracji był oparty na faktach i rzetelnych danych. Budowanie i propagowanie wiedzy w zakresie migracji jest ważnym elementem pozwalającym na dobre zarządzanie migracjami. Wybór laureatów nie był łatwy, ponieważ wszyscy Nominowani zgłoszeni zostali za wspaniałe, zasługujące na uznanie inicjatywy – mówi Anna Rostocka, Przewodnicząca Kapituły konkursu oraz Dyrektor Biura Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji w Warszawie.

Kapituła konkursu Złote Wachlarze 2017 przyznała także nagrodę specjalną dla pani Mariny Hulii za działania na rzecz praw dzieci migrujących.

Migracje

Migracje są bardzo ważnym nośnikiem rozwoju, ale same w sobie go nie czynią. Pozytywny wpływ migracji na rozwój gospodarczy czy społeczny zależy m.in. od poszanowania praw migrantów oraz przejrzystego systemu zarządzania migracjami z poszanowaniem paw człowieka. Osoby i instytucje nominowane w konkursie Złote Wachlarze, przyczyniają się do tworzenia takich warunków, w których potencjał migrantów, ich doświadczenie i zdolności mogą być efektywnie wykorzystywane i sprzyja rozwojowi samych migrantów, społeczeństwa polskiego oraz polskiej gospodarki czy kultury.

Informacje dodatkowe:

Przewodniczącą kapituły jest Anna Rostocka – Dyrektor Biura IOM w Warszawie. Członkowie: Myroslava Keryk- prezeska Fundacji ,,Nasz Wybór’’ i laureatka konkursu Złote Wachlarze 2015, Agnieszka Kosowicz, prezeska Fundacji „Polskie Forum Migracyjne”, laureatka konkursu Złote Wachlarze 2016, Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP, Anna Potocka, wiceprezes Business Center Club, Krystyna Starczewska – Dyrektor Zespołu Szkół „Bednarska” i laureatka konkursu Złote Wachlarze 2013 oraz La Duc Trung – Wiceprzewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce.

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) jest agendą Narodów Zjednoczonych i wiodącą światową organizacją w dziedzinie migracji. W skład IOM wchodzi 168 państw członkowskich, w tym Polska.

Misją IOM  jest promowanie uporządkowanej migracji z poszanowaniem praw człowieka, dla dobra wszystkich. IOM wspiera kraje w sprostaniu wyzwaniom operacyjnym i społeczno-gospodarczym związanym z migracjami, pomaga migrantom, chroni ich prawa. Konstytucja IOM wyraźnie podkreśla wzajemny związek między migracją a rozwojem ekonomicznym, społecznym i kulturowym oraz uznaje prawo do swobodnego przemieszczania się osób.

Partnerzy Konkursu Złote Wachlarze 2017:

Urząd Miasta st. Warszawy, Business Center Club, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

źródło: materiały prasowe