Wpływ kryzysu na główne założenia corporate governance.

17 lutego 2009

Zmaganie się z kryzysem wymusza pytanie o efektywność istniejących przepisów, nadużycia popełniane przez instytucje i o strukturę nadzoru. Wszystkie te elementy przenikają się bowiem, stanowiąc swoisty system naczyń połączonych. Choć niedociągnięcia w jednym obszarze mogą powodować problemy w pozostałych, to presja i oczekiwania ze strony rynku adresowane do np. regulatorów mogą stać się także impulsem zmian w ramach funkcjonowania rad, praktyk wynagradzania menedżerów czy polityki inwestycyjnej.

Maria Aluchna  (Rynek Kapitałowy, 01.01.2009). Źródło