World’s poor suffering most in the credit crunch

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 15 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
14 kwietnia 2009

Kryzys kredytowy uderza najmocniej w najbiedniejszą część światowej populacji i może utrudnić realizację Milenijnych Celów Rozwoju ONZ.  Autorzy publikacji Unesco „The Global Monitoring Report” oszacowali, że dochody 390 milionów najbiedniejszych mieszkańców Afryki spadną o około 20%. Ashley Seager (The Guardian, 05.03.2009) Źródło