Wolontariusze z Providenta mówią: „Tak! Pomagam”

11 lutego 2009

Dotyczy firmy: Provident Polska,

Provident Polska przekaże blisko 97 tys. zł na realizację w całej Polsce 26 projektów społecznych, wybranych w ramach VI edycji programu wolontariatu pracowniczego „Tak!Pomagam”. Ich realizacji podejmie się od grudnia br. 288 wolontariuszy – pracowników i przedstawicieli firmy. Wśród tegorocznych beneficjentów „Tak! Pomagam” są stowarzyszenia, przedszkola oraz ośrodki terapeutyczne zajmujące się dziećmi i młodzieżą, szkoły, a także osoby prywatne.

Celem realizowanego, nieprzerwanie od 2006 roku, programu wolontariatu pracowniczego firmy Provident Polska jest aktywizacja społeczności lokalnych, wyrównywanie szans dzieci i młodzieży, a także pomoc w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

W VI edycji programu „Tak! Pomagam” wolontariusze – na co dzień będący pracownikami i przedstawicielami Provident Polska – nadesłali 30 propozycji, spośród których Rada Programowa w składzie:

  • Barbara Falandysz (członek-założyciel polskiego UNICEF),
  • Marek Małkowski (działacz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy),
  • Hanna Nowakowska (Prezes Fundacji Forum 50+),
  • Anna Sulej (przedstawicielka Centrum Wolontariatu),
  • oraz trzech przedstawicieli z Provident Polska,

wybrała aż 26 projektów. Wolontariusze będą je realizowali od listopada 2008 roku  do końca stycznia 2009 w 25 miastach w Polsce. Na ich realizację Provident Polska przeznaczył 96 529 zł.
Nasi pracownicy i tym razem nie zawiedli zgłaszając do konkursu wspaniałe pomysły,  których realizacja z pewnością przyczyni się do rozwiązania wielu problemów w wybranych społecznościach lokalnych – mówi Agnieszka Zyśk-Pożoga, koordynator programu „Tak! Pomagam”. – Zaproponowane przez naszych wolontariuszy działania są zawsze odpowiedzią na bardzo konkretne potrzeby lokalnych organizacji, jak np. zorganizowanie zabawy mikołajkowej dla najmłodszych dzieci – podopiecznych Stowarzyszenia STOP dla osób uzależnionych, pomoc upośledzonej ruchowo dziewczynce, remont i wyposażenie  pomieszczeń Fundacji Centaurus w Kargowej, jak również pomoc potrzebującym przedszkolom, szkołom, fundacjom, które często wymagają podstawowego remontu, czy doposażenia, lecz nie posiadają środków, aby te potrzeby zrealizować.

Program wolontariatu pracowniczego „Tak! Pomagam” realizowany jest przez Provident Polska od marca 2006 roku. Powstał w odpowiedzi na wyraźne głosy ze strony pracowników i przedstawicieli firmy, którzy od wielu lat angażowali się w lokalne działania charytatywne i mieli coraz więcej pomysłów i zapału do pracy na rzecz innych. Ogólnopolski konkurs dla pracowników i przedstawicieli Provident Polska, w którym do zdobycia są granty w wysokości do 4 000 zł każdy, ogłaszany jest dwa razy w roku. Projekty koordynują ich pomysłodawcy w ramach wolontariatu, przeznaczając otrzymane od firmy pieniądze na realizację zaplanowanych działań. Dotychczasowy bilans V edycji to pół miliona złotych, 800 wolontariuszy, blisko 130 zrealizowanych projektów w 62 miastach.

Informacje o realizowanych w ramach VI edycji Tak! Pomagam projektach, jak również o innych akcjach podejmowanych przez wolontariuszy Providenta, dostępne są na stronie programu.