Wolontariusze Providenta ruszyli do akcji

29 czerwca 2015

Dotyczy firmy: Provident Polska,

Rada Programowa konkursu Tak! Pomagam wybrała najciekawsze projekty wolontariackie, na których realizację firma przekazała granty finansowe.

Spośród złożonych wniosków Rada Programowa wybrała 29 projektów wolontariackich. W XIX już edycji konkursu, 332 wolontariuszy pomoże ponad 1800 osobom z lokalnych społeczności. Zgłoszone projekty obejmują działania skierowane zarówno do starszych, jak i najmłodszych. Pomoc otrzymają m.in. podopieczni domów dziecka, warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej oraz kluby sportowe, szkoły i przedszkola. W projekty wolontariatu, jak w każdej edycji, zaangażują się nie tylko Pracownicy i Doradcy Klienta, ale także ich rodziny i sympatycy wolontariatu.

Provident od dziewięciu lat z powodzeniem inspiruje swoich pracowników i doradców do pomagania. Cieszy fakt, że do programu wolontariatu pracowniczego „Tak! Pomagam” firmowi wolontariusze zgłaszają projekty z całej Polski. To oni wiedzą najlepiej, jakie są problemy w ich najbliższym otoczeniu i jak je rozwiązać. W tej edycji przesłane pomysły obejmują zarówno prace remontowe, organizację czasu wolnego, jak i działania edukacyjne. Pomoc adresowana jest do podopiecznych Domów Dziecka, szkół, przedszkoli i Warsztatów Terapii Zajęciowej – mówi Dariusz Pietrowski, Prezes Centrum Wolontariatu.

Program Tak! Pomagam to autorski projekt Providenta, który jest nieprzerwanie realizowany od dziewięciu lat. Na przeprowadzenie projektów z obecnej edycji firma przekaże blisko 75 tys. złotych. Skład Rady Programowej Tak! Pomagam tworzą: Dariusz Pietrowski z Centrum Wolontariatu, Bogusław Homicki z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy, Joanna Mielczarek ze Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”, a także reprezentanci firmy: Agnieszka Krajnik koordynator programu wolontariatu, Maria Sieklucka-Kaźmirowska z Biura ds. Korporacyjnych oraz reprezentacja wolonatariuszy: Kasia Mikutowicz, Milena Jagoda, Marta Weremczuk-Kacprzak, Basia Budzińska i Mirek Herc.

Źródło: informacja prasowa