Wolontariusze Kredyt Banku i WARTY pomagają – TAK od serca

18 sierpnia 2009

Dotyczy firmy: Santander Bank Polska, Warta,

W ciągu 7 miesięcy tego roku wolontariusze Kredyt Banku i WARTY zrealizowali kilkanaście projektów charytatywnych w ramach Programu Wolontariatu Pracowniczego „TAK od serca”. Ponad 100 wolontariuszy pomogło w tym czasie kilkudziesięciu osobom.

Program Wolontariatu Pracowniczego „TAK od serca” zainaugurowano w obu firmach 5 grudnia

2008 r. w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza.

Inicjatorami wdrożenia tego programu w firmach byli niejako sami pracownicy. Wiemy, że wiele osób od lat bezinteresownie pomaga potrzebującym w swoim otoczeniu – w szkole, lokalnym ośrodku pomocy społecznej, domu dziecka itp. Postanowiliśmy wesprzeć ich w tych działaniach. Pracownicy mają prawo do jednego dodatkowego dnia wolnego w roku (poza urlopem) na pracę na rzecz innych. Promowane są zarówno inicjatywy indywidualne, jak i te podejmowane przez zorganizowane grupy – mówi Monika Nowakowska, dyrektor Biura Public Relations Kredyt Banku i Grupy Warta.

Wolontariusze kierują swą pomoc głównie do potrzebujących dzieci z domów dziecka i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. Pomagają też osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Pierwszą wspólną akcją pracowników była akcja honorowego oddawania krwi, zorganizowana w styczniu br. Dzięki zaangażowaniu i ofiarności krwiodawców zebrano ponad 20 litrów krwi.

W kwietniu wolontariusze posadzili kilkaset drzew w na terenie nadleśnictwa Chojnów niedaleko Warszawy.

Pracownicy z Makroregionu Północno-Wschodniego Kredyt Banku w Białymstoku wykonali liczne prace remontowe w Specjalnym Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym w Żardenikach. Pomagali też w pracach porządkowych w ogrodzie na terenie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dwójka” w Białymstoku. Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano zbiórkę funduszy na zakup niezbędnych rzeczy dla Domu Dziecka w Krasnem oraz wyjście do teatru dla dzieci z białostockiego domu dziecka.

Kilkunastu wolontariuszy z Makroregionu Łódzkiego Kredyt Banku wyremontowało Rodzinny Dom Dziecka w Łodzi oraz pomogło w organizacji wycieczki do ZOO SAFARI dla podopiecznych Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci.

Podczas otwarcia integracyjnego placu zabaw w Katowicach pracownicy Makroregionu Śląskiego Kredyt Banku i Warty aktywnie włączyli się w organizację festynu i zadbali o gry i zabawy z dziećmi na świeżym powietrzu.

Wolontariusze z Makroregionu Dolnośląskiego banku zabrali maluchy z Domu Małego Dziecka na wakacyjną wycieczkę do wrocławskiego zoo.

Pracownicy banku i Warty udzielili również wsparcia rzeczowego i finansowego pracownicy Kredyt Banku, która straciła w pożarze domu dorobek życia. Natomiast pracownicy z Makroregionu Północno-Zachodniego zorganizowali zbiórkę odzieży i obuwia dla bezdomnych i rodzin wielodzietnych w Szczecinie.