Wolontariusze Citi w 2015 r. pomogli 25 tysiącom osób i zachęcają do tego innych – 93% poleca wolontariat

9 grudnia 2015

Dotyczy firmy: Citi Handlowy,

Polacy z roku na rok chętniej angażują się w działalność społeczną. Coraz większym uznaniem cieszy się także wolontariat pracowniczy – w 2015 roku wolontariusze Citi Handlowy i Citi Service Center w ramach 230 projektów przepracowali 18 500 godzin na rzecz potrzebujących. Dla porównania, w 2010 roku było to 149 projektów i 9 000 godzin. Rosnącą popularność wolontariatu potwierdzają badania przeprowadzone wśród pracowników – ponad 90% z nich rekomenduje innym angażowanie się w wolontariat, a 53% przyznaje, że dzięki niemu czerpie większą satysfakcję z pracy.

Aż 85% wolontariuszy przyznało, że dzięki zaangażowaniu w wolontariat ma większą świadomość problemów społecznych. Wolontariusze, oprócz samej satysfakcji z pomagania innym dostrzegają również, że realizacja projektów przynosi im także korzyści w życiu zawodowym. Większość z nich zauważyła u siebie zdecydowaną poprawę umiejętności komunikacyjnych i organizacyjnych. Ankietowani przyznają, że wolontariat pozytywnie wpłynął także na ich motywację, a 53% uważa też, że dzięki niemu czerpie większą satysfakcję ze swojej codziennej pracy. Ponad 70% ankietowanych postrzega wolontariat pracowniczy jako powód do lepszej oceny swojej firmy.

Wolontariat pozwala doskonalić umiejętności zarządzania projektami i budowania zespołu, wzmacnia kreatywność, a także umożliwia lepsze poznanie współpracowników – podkreśla Krzysztof Kaczmar, Prezes Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.

Największą popularnością wśród pracowników angażujących się w wolontariat cieszą się prace remontowe, ogrodnicze i porządkowe. Wolontariusze chcą też pomagać innym prowadząc np. zajęcia dla dzieci, czy organizując imprezy okolicznościowe.

Właściwie trudno znaleźć wady łączenia pracy zawodowej z angażowaniem się, w miarę możliwości czasowych, na rzecz innych. Choć 28% ankietowanych ma obawy, czy zaangażowanie w wolontariat nie wpłynie negatywnie na wykonywanie obowiązków służbowych, aż 93% badanych zarekomendowałoby innym taką aktywność.

Komu najchętniej pomagamy? 68% wolontariuszy zapytanych o to, w jakie działania zaangażowaliby się pierwszej kolejności, wymieniają projekty na rzecz dzieci, stąd też największą popularnością cieszą się akcje prowadzone w domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.