Wolontariusze CEMEX złapani po raz trzeci

23 lipca 2012

Dotyczy firmy: CEMEX Polska,

Daj Się Złapać! Zostań Wolontariuszem – takim hasłem CEMEX Polska zachęca swoich pracowników do  angażowania się w prace na rzecz społeczności lokalnych. W tegorocznej, trzeciej edycji programu, granty finansowe na realizację swoich pomysłów otrzyma rekordowa liczba wolontariuszy. Już wkrótce będzie można ich zobaczyć przy pracy w przedszkolu, Domach Dziecka, lasach i rezerwatach przyrody, a nawet na dnie jeziora.

W tegoroczne projekty włączy się aż 71 wolontariuszy – pracowników CEMEX Polska, których wspierać będą rodziny i znajomi. Wolontariusze firmy dobrze znają lokalne potrzeby, dlatego ich wiedza i wsparcie są bardzo cenne w organizowaniu i koordynowaniu społecznych akcji.

Fundacja przyznała dotacje w wysokości 4 lub 8 tys. zł. Inicjatywy, które zostaną zrealizowane dzięki dofinansowaniu Fundacji, pomogą w organizacji zajęć i miejsc wspomagających rozwój najmłodszych, będą upowszechniać sport, włączą lokalnych mieszkańców w prośrodowiskową działalność oraz zaangażują ich w społeczną pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej.

W trzeciej edycji konkursu wyłoniono następujące projekty:

 1. CEMEX dla nadziei”. Projekt zakłada pomoc wolontariuszom Fundacji Kapucyńskiej im. Bł. Aniceta Koplińskiego przy organizacji, procesie pakowania mydełek oraz dystrybucji związanej z akcją „Pomagamy mądrze pomagać”, której celem jest wspieranie procesu wychodzenia z bezdomności.
 2. Oczyszczanie dna oraz brzegów Jeziora Budzisławskiego ze śmieci – Działalność wolontariuszy ma na celu ratowanie środowiska naturalnego zwierząt zamieszkujących zbiornik oraz poprawę bezpieczeństwa społeczności woj. Wielkopolskiego, dla których Jezioro Budzisławskie jest miejscem odpoczynku.
 3. Sport rodzinny dobra sprawa, a z firmą CEMEX dobra zabawa” – Dzięki projektowi zostanie zorganizowany pierwszy rodzinny piknik sportowy w Żarowie.
 4. Modernizacja i ogrodzenie placu zabaw na terenie Domu Dziecka w Chełmie – Wolontariusze zajmą się gruntownym remontem placu zabaw, przystosowaniem go do zabaw najmłodszych wychowanków oraz ogrodzeniem w celu zapewnienia bezpieczeństwa bawiącym się dzieciom.
 5. Szkolenie żeglarskie dzieci z Domu Dziecka w Giżycku – Poza propagowaniem żeglarstwa wolontariusze będą promować wśród dzieci aktywne formy spędzania wolnego czasu oraz zwracać uwagę na kwestie bezpieczeństwa nad wodą oraz ekologii.
 6. Małe drzewko – wielka radość. Sadzenie drzew w Lasach Nadleśnictwa Pułtusk przez wolontariuszy i dzieci wskazane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – W projekt wolontariusze zaangażowali swoich współpracowników, klientów, dzieci oraz same nadleśnictwo, by wspólnie działać na rzecz ochrony środowiska i rozwoju świadomości ekologicznej lokalnej społeczności.
 7. Przystosowanie salki w domu parafialnym parafii pw. NP. NMP w Gorzowie do świadczenia bezpłatnej pomocy psychologicznej, psychiatrycznej i prawnej dla ubogich mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego, w szczególności dzieci i młodzieży oraz osób z problemami alkoholowymi.
 8. Kolej na zdrowie” – Projekt mający na celu wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka poprzez rekreacje na świeżym powietrzu.
 9. Zorganizowanie cyklu spotkań z młodymi czytelnikami „Noce z książką” dla dzieci i młodzieży z gminy Rędziny – Projekt ma na celu rozwijanie zainteresowań książką wśród najmłodszych oraz ich integrację.
 10. Wsparcie OTOP w realizacji zadań czynnej ochrony wilgotnych łąk nadmorskich w Rezerwacie Przyrody „Beka” – Praca wolontariuszy przyczyni się do poprawy funkcjonowania unikalnych w skali kraju zbiorowisk roślinnych stanowiących jednocześnie tereny lęgowe ptaków siewkowych.
 11. Piknik Rodzinny” w Jurajskim Grodzie w Piaskach dla dzieci z Domu Dziecka w Chorzenicach – Wolontariusze przygotowali dla dzieci wiele atrakcji, zabaw oraz zwiedzanie zakątków okolicznej Jury, organizując im czas i rozrywkę na łonie natury.

Źródło: Materiały prasowe