„Wolontariat pracowniczy w Polsce. Przewodnik dla biznesu” – najnowsza publikacja opisująca trendy, korzyści, szanse i bariery w rozwoju wolontariatu

1 września 2011

Dotyczy firmy: Tchibo,

Najnowsza publikacja firmy edukacyjno – doradczej CSRinfo prezentuje wyniki badania dotyczącego praktyk w zakresie wolontariatu pracowniczego w Polsce. Zawiera również praktyczne porady, komentarze ekspertów oraz ciekawe przykłady wdrażania tego typu programów. Partnerem Strategicznym publikacji jest firma Tchibo Warszawa.

Polska należy do krajów Unii Europejskiej o najniższym poziomie zaangażowania w wolontariat. Zdaniem ekspertów cytowanych w publikacji programy wolontariatu pracowniczego mogą w istotny sposób wpłynąć na popularność wolontariatu wśród dorosłych Polaków. Jak uzasadnia Liliana Anam, Manager CSRinfo – „wolontariat pracowniczy jest bardzo dobrym przykładem mechanizmu „wygrana- wygrana”. Dzięki tej formie wolontariatu pracownicy mają realną możliwość wspierania lokalnych społeczności, organizacje społeczne otrzymują potrzebne wsparcie a firma tworzy zaangażowane społecznie środowisko pracy i buduje pozytywne relacje z interesariuszami.

„Wolontariat pracowniczy w Polsce. Przewodnik dla biznesu” przedstawia unikalne wyniki badania zrealizowanego wśród polskich firm, które wdrożyły i realizują program wolontariatu pracowniczego. Zaprezentowane zostały najnowsze praktyki i trendy w tym obszarze, dzięki którym w przystępny sposób przekazana została wiedza nt. wyzwań i szans, jakie wiążą się z jego wprowadzeniem w firmie.

Respondenci – koordynatorzy programów wolontariatu, wśród płynących z niego korzyści dla firm wymieniają m.in. pozyskanie nowych formuł rozwoju kompetencji pracowników, możliwość angażowania się w działania wolontariackie partnerów biznesowych oraz zwiększenie świadomości pracowników na temat ważnych dla firmy wartości. Barierami rozwoju wolontariatu pracowniczego w Polsce są zdaniem badanych m.in. brak czasu, wiedzy oraz wcześniejszych doświadczeń związanych z wolontariatem wśród pracowników, jak również stereotypy i brak pomysłów na działania.

Partnerem Strategicznym publikacji jest Tchibo Warszawa, która zaangażowała się w promocję idei wolontariatu pracowniczego. Jak wyjaśnia Artur Starek, Dyrektor Zarządzający Tchibo Warszawa – „Rozwój wolontariatu pracowniczego jest działaniem strategicznym, zarówno dla firmy, jej pracowników, jak również środowiska lokalnego. Włączyliśmy się w inicjatywę CSRinfo, ponieważ promowanie wartościowych przykładów pokazujących efektywne rozwiązania dotyczące wolontariatu pracowniczego, stanowi istotny wkład w rozwój tej idei. Mam nadzieję, że przygotowana publikacja stanie się również zachętą dla innych firm, które dopiero rozważają wdrożenie tego typu programu”.

Publikacja powstała w ramach obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu. Patronat nad publikacją objęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Inicjatywa Global Compact. Publikacja jest dostępna bezpłatnie w wersji elektronicznej i drukowanej.

Źródło: Materiały prasowe