Wolontariat pracowniczy w firmie. Na co zwrócić uwagę?

4 marca 2021

Dotyczy firmy: BNP Paribas Bank Polska, Orange Polska, Santander Bank Polska,

W Polsce niespełna 20% dużych firm oferuje programy wolontariatu pracowniczego. To zaskakujące, biorąc pod uwagę, że badania potwierdzają jego niezwykły wpływ na życie firmy czy organizacji i na zatrudnione w niej osoby.

Czy warto wdrażać wolontariat pracowniczy w firmie? Aż 88% respondentów przyznaje, że prowadzenie przez ich firmę programu wolontariatu pracowniczego ma wpływ na to, jak postrzegają swoje miejsce pracy. Tak wynika z badania Centrum Wolontariatu. Sensowność pracy (ang. work meaningfulness) jest uważana dziś za jeden z istotniejszych czynników sprzyjających motywacji i zaangażowaniu pracowników. Praca dla firmy realizującej działania prospołeczne, czy proekologiczne, przyczynia się do budowy wyższego dobra, daje pracownikom poczucie celu i znaczenia.

Jak zatem stworzyć atrakcyjny dla pracowników program wolontariatu, co sprawdza się w praktyce i angażuje ludzi?

Przede wszystkim trzeba zapytać pracowników, jaki rodzaj wolontariatu chcą realizować, w co konkretnie chcą się zaangażować. Każdy nosi w sobie inną potrzebę pomagania, dobrze wykorzystać tę różnorodność. Jeden wybierze schronisko dla zwierząt, inny działania ekologiczne, ktoś będzie chciał odnowić oddział szpitalny, a inny wraz z przyjaciółmi stworzyć świąteczne paczki dla podopiecznych domu dziecka – mówi Marzena Atkielska, prezes Fundacji Santander, Liderka Pro Bono.

Należy pamiętać o fundamentalnej zasadzie – wolontariat pracowniczy jest zawsze dobrowolny i wybór związany z zaangażowaniem społecznym powinien zależeć od pracownika. Oznacza to, że pracodawca nie może zmusić pracownika do świadczeń w ramach wolontariatu, a udział w nim nie może wchodzić w zakres obowiązków służbowych. Jak mówi Jacek Kowalski, członek zarządu ds. Human Capital Orange Polska i Lider Pro Bono: sensem wolontariatu pracowniczego jest to, że robimy to z własnej chęci i potrzeby.

– Zawsze z przyjemnością wspominamy te momenty, kiedy wspólnie montowaliśmy rowery dla domów dziecka, czy sadziliśmy drzewa. To takie momenty, które jednoczą pracowników firmy niezależnie od stanowiska czy funkcji – mówi  Przemysław Furlepa, wiceprezes zarządu BNP Paribas Bank Polska.

Dziś wolontariat pracowniczy ma różne formy i możliwości rozwoju. Pracodawcy proponują gotowe programy i projekty tematyczne lub też wspierają indywidualne inicjatywy grup pracowników np. poprzez system przyznawania grantów. Organizują konkursy, szkolenia, konsultacje z koordynatorem, ekspertem, specjalistą zewnętrznym rozwijające wybrane kompetencje. Wolontariusze mogą otrzymać wsparcie logistyczne, komunikacyjne (np. promocja w mediach). Liderzy w firmach tworzą zespoły i włączają się w znane akcje takie jak WOŚP czy Szlachetna Paczka, przy wsparciu organizacji. To pozwala wyjść naprzeciw potrzebom pracowników, dla których działania na rzecz społeczeństwa, potrzebujących, czy środowiska są ważnym elementem ich życia.

Wolontariat integruje pracowników, poprawia komunikację wewnętrzną, umiejętność pracy w zespole, rozwija różne kompetencje, przydatne także w pracy zawodowej. Udział pracowników w programie wolontariatu pogłębia ich świadomość istniejących problemów społecznych i środowiskowych, ale jednocześnie zwiększa poczucie realnego wpływu na pozytywną zmianę. Tak wynika m.in. z badań prof. dr hab. Aldony Glińskiej-Neweś z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pytani w badaniu pracownicy wskazują też konkretne, osobiste korzyści wynikające z pomagania innym: poznanie samego siebie, rozwijanie nowych umiejętności i kompetencji, nawiązanie kontaktów, przyjaźni, odkrywanie nowych zainteresowań́ i poznawanie kolegów z pracy w innych sytuacjach.

Więcej o powodach, dla których warto wdrażać wolontariat pracowniczy prezentuje stworzona przez Koalicję Liderzy Pro Bono, we współpracy z ekspertami, Karta Zasad Wolontariatu Pracowniczego. Dokument zawiera zasady i korzyści wynikające z tej formy społecznego zaangażowania oraz prawa wolontariusza – pracownika i obowiązki pracodawcy.

Karta została stworzona przez liderów i ekspertów z firm zrzeszonych w Koalicji Liderzy Pro Bono, wśród których są partnerzy strategiczni Forum Odpowiedzialnego Biznesu: Orange Polska, BNP Paribas Bank Polska i Santander Bank Polska. Treść karty konsultowali wolontariusze z firm Koalicji oraz organizacje od lat wspierające rozwój wolontariatu pracowniczego, w tym przedstawiciele Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Więcej informacji tutaj >>

źródło: mat. pras.