“Wolontariat pracowniczy – narzędzie dla biznesu czy dla społeczności?” panel FOB podczas Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych

13 września 2017

9 września w ramach Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych odbył się panel “Wolontariat pracowniczy – narzędzie dla biznesu czy dla społeczności?” prowadzony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Przebieg panelu był transmitowany na żywo na Facebooku FOB i jest dostępny do obejrzenia. 

W panelu wzięli udział:

  • Izabela Kręgiel, Koordynator ds. Wolontariatu i Komunikacji Wewnętrznej, Fundacja Orange

  • Dorota Borkowska, członek zarządu Fundacji PGE

  • Dariusz Pietrowski, Centrum Wolontariatu w Warszawie – organizacja członkowska sieci CSR 360 Global Partner Network, realizuje Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego

  • Marzena Kacprowicz, Fundacja Dobra Sieć – organizacja członkowska sieci Employee Volunteering European Network, przetłumaczyła na język polski zestaw narzędzi pomocnych organizacjom zrzeszającym wolontariuszy w rozwoju wolontariatu pracowniczego

– Mówiąc o wolontariacie pracowniczym zawsze rozpatrujemy jego wpływ na pracowników i na pracodawcę. Tym razem chcieliśmy porozmawiać o tym, czy wolontariat pracowniczy może być narzędziem, z którego jako odbiorcy mogą korzystać organizacje społeczne – mówi Karol Krzyczkowski z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, moderator panelu.

– Udało nam się zaprosić do dyskusji przedstawicieli zarówno organizacji pozarządowych jak i firm doświadczonych w realizacji wolontariat pracowniczego w Polsce. Ale przebieg panelu będzie zależał także od widowni, której oddamy głos. Liczymy na to, że poznamy zdanie, opinie i doświadczenia obu stron, zarówno biznesowej, jak i pozarządowej. Chcielibyśmy, by panel był inspiracją i wstępem do kontynuowania tej dyskusji i wypracowywaniu nowych modeli współpracy społeczności z biznesem w ramach wolontariatu pracowniczego.

źródło: informacja własna