Woda jako temat CSR – przegląd mediów 2016 roku

24 kwietnia 2017

Dotyczy firmy: IMM,

Kwestia zarządzania zasobami wodnymi staje się coraz pilniejsza dla krajów i regionów, ich społeczeństw i biznesu. Z okazji Światowego Dnia Ziemi Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Instytut Monitorowania Mediów przygotowali przegląd materiałów prasowych i internetowych poświęconych tematowi „wody”, występujących w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Instytut Monitorowania Mediów opracowali przegląd mediów 2016 roku. Tematem publikacji jest „woda” i publikacje poświęcone temu zasobowi w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. corporate social responsibility – CSR) w prasie i internecie. Łącznie pojawiły się 1833 takie publikacje. 1276 z nich to materiały prasowe, a 557 ukazało się w internecie. To około jedna czwarta opublikowanych w prasie materiałów, dotyczących CSR w minionym roku w ogóle.[1] W większości są to jednak artykuły, które nie traktują o wodzie wprost, a pojawia się ona przy okazji omawiania innych CSR-owych kwestii.

Najczęściej na temat „wody” w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu pisały dzienniki: „Gazeta Wyborcza” (69 publikacji) i „Rzeczpospolita” (49). 35 razy takie materiały ukazały się w dwumiesięczniku „Środowisko”. Wśród tygodników temat był podejmowany głównie przez „Politykę” (12) i „Newsweek” (6). Z kolei wśród miesięczników „Przemysł chemiczny” (25) i „Przegląd Komunalny” (24) opisywali temat „wody” i CSR-u najczęściej.

Materiały z najwyższym ekwiwalentem reklamowym ukazały się na łamach „Gazety Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, „Polityki” i „Harvard Business Review Polska”.


Z kolei dziennikarzem najczęściej podejmującym temat „wody” w kontekście CSR okazał się Jacek Zyśk, który publikował na łamach dwumiesięcznika „Środowisko” (10 artykułów). 8 artykułów w podanym zakresie przygotował Jacek Sieński, publikując je na łamach „Gazety Pomorskiej” i „Dziennika Bałtyckiego”. Trzecim dziennikarzem najczęściej poruszającym wskazane zagadnienie była Agnieszka Zielińska – autorka 5 artykułów na platformie naszemiasto.pl.

Światowy Dzień Ziemi to okazja do przypomnienia nam, Ziemianom o wartości planety i tego tak pozornie powszechnego, a w rzeczywistości coraz bardziej cennego zasobu, którym jest woda. Konieczność wspólnej troski o „błękitne złoto” to zadanie każdego z nas i także zadanie biznesu. Zrównoważony rozwój to jedyna droga. Dostęp do wody jest kluczowy nie tylko w regionach w których już dziś jej brak staje się zarzewiem napięć i konfliktów, ale wszędzie tam gdzie jest wykorzystywana jest do procesów produkcyjnych. A więc na całym świecie. Nasz przegląd mediów to małe przypomnienie o znaczeniu wody dla odpowiedzialnego biznesu. A zarazem wstęp do już planowanej analizy tematycznej, która będzie kontynuacją tego tematu w kontekście jakościowym – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

– Tematyka odpowiedzialnego biznesu jest stale obecna w mediach. W prasie oraz portalach internetowych, tylko na temat wody w kontekście CSR, pojawia się średnio 150 publikacji miesięcznie. W 2016 roku teksty o tej tematyce mogły dotrzeć do niemal 50 milionów czytelników, co tworzy imponujące grono odbiorców. W artykułach znaleźć można bardzo praktyczne informacje. To z kolei cenne wskazówki dla przedsiębiorców, którzy chcą włączyć się w trend biznesu odpowiedzialnego społecznie – mówi Magdalena Tokaj, kierownik ds. badań w Instytucie Monitorowania Mediów.

„Woda jako temat CSR – przegląd mediów 2016 roku” to już drugi wspólny projekt medialny Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Instytutu Monitorowania Mediów. Pierwszy ukazał się w 2015 roku i dotyczył tematu CSR podejmowanego przez media w Polsce w 2014 roku (czytaj więcej na: https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/przeglad-mediow-csr-w-polsce-2014/).

[1] Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki”, Warszawa 2017, s. 135.

źródło: informacja własna