“Woda” jako temat CSR. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Ziemi

22 kwietnia 2017

Z okazji Światowego Dnia Ziemi Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Instytut Monitorowania Mediów przygotowali przegląd mediów dotyczący “wody”, występującej w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu. Pełna prezentacja materiału odbędzie się na początku tygodnia, a dziś prezentujemy pierwsze jej wyniki.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Instytut Monitorowania Mediów opracowali przegląd mediów 2016 roku. Tematem publikacji jest “woda” i publikacje poświęcone temu zasobowi w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. corporate social responsibility – CSR) w prasie i internecie. Łącznie pojawiły się 1833 takie publikacje. 1276 z nich to materiały prasowe, a 557 ukazało się w internecie. To około jedna czwarta opublikowanych materiałów, dotyczących CSR w minionym roku w ogóle.1 W większości są to jednak artykuły, które nie traktują o wodzie wprost, a pojawia się ona przy okazji omawiania innych CSR-owych kwestii.

Najczęściej na temat “wody” w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu pisały dzienniki: “Gazeta Wyborcza” (69 publikacji) i “Rzeczpospolita” (49). 35 razy takie materiały ukazały się w dwumiesięczniku “Środowisko”. Wśród tygodników temat był podejmowany głównie przez “Politykę” (12) i “Newsweek” (6). Z kolei wśród miesięczników “Przemysł chemiczny” (25) i “Przegląd Komunalny” (24) opisywali temat “wody” i CSR-u najczęściej.

Światowy Dzień Ziemi to okazja do przypomnienia nam, Ziemianom o wartości planety i tego tak pozornie powszechnego, a w rzeczywistości coraz bardziej cennego zasobu, którym jest woda. Konieczność wspólnej troski o “błękitne złoto” to zadanie każdego z nas i także zadanie biznesu. Zrównoważony rozwój to jedyna droga. Dostęp do wody jest kluczowy nie tylko w regionach w których już dziś jej brak staje się zarzewiem napięć i konfliktów, ale wszędzie tam gdzie jest wykorzystywana jest do procesów produkcyjnych. A więc na całym świecie. Nasz przegląd mediów to małe przypomnienie o znaczeniu wody dla odpowiedzialnego biznesu. A zarazem wstęp do już planowanej analizy tematycznej, która będzie kontynuacją tego tematu w kontekście jakościowym – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

“Woda jako temat CSR – przegląd mediów 2016 roku” to już drugi wspólny projekt medialny Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Instytutu Monitorowania Mediów. Pierwszy ukazał się w 2015 roku i dotyczył tematu CSR podejmowanego przez media w Polsce w 2014 roku, czytaj więcej na: https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/przeglad-mediow-csr-w-polsce-2014/

1 Raport “Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki”, Warszawa 2017, s. 135.