Witamy w zrównoważonym rozwoju nowej generacji

18 września 2015

Rok 2015 zapowiada się jako jeden z najważniejszych dla polityki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. W maju Watykan opublikował encyklikę papieską Si, Laudato moralny punkt odniesienia dla badania zmian klimatu, ubóstwa i nierówności oraz krytykę praktykowanej obecnie wersji kapitalizmu.

W sierpniu administracja prezydenta Obamy zapowiedziała kontrolę emisji gazów cieplarnianych w istniejących elektrowniach jako część Planu Czystej Energii.

W dniu 25 września ONZ planuje uruchomienie pełnego zestawu celów dotyczących zrównoważonego rozwoju, które znacznie rozszerzą globalne zobowiązania dotyczące środowiska, rozwoju i zobowiązań społecznych poza Milenijnych Celów Rozwoju.

W ramach rozpoczynającej się 30 listopada w Paryżu Konferencji COP 21 odbędzie się 21 sesja, w ramach której oczekujemy nowego porozumienia mającego na celu przyszłe ograniczenie emisji gazów cieplarnianych zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się.

Wszystkie te inicjatywy zmieniają oczekiwania, ramy polityczne i zobowiązania dla przedsiębiorców i samorządów na rzecz zrównoważonego rozwoju – nie w jakiejś odległej przyszłości, ale tej zaczynającej się teraz.

Zarówno biznes, jaki i administracja publiczna, razem z partnerami z organizacji pozarządowych i instytucji wielostronnych, są już zaangażowani w realizację wielu elementów nowej strategii zrównoważonego rozwoju. Zadziało się to poprzez inwestycje w zwalczanie chorób, lokalną współpracę rozszerzającą sieci telefonii komórkowych i budującą inną infrastrukturę, tworzenie nowych miejsc pracy, a także inne działania o charakterze filantropijnym.

Przedsiębiorcy kontynuują także proces rozszerzania wielu narzędzi i metod stworzonych przez nich w krajach rozwiniętych (np, środków metodologii oceny interesariuszy, zarządzania łańcuchem dostaw, efektywności energetycznej i wodnej) na rynki wschodzące i mniej rozwinięte.

Oczekiwane rezultaty

Oczekiwane rezultaty zrównoważonego rozwoju nowej generacji różnią się od obecnych na co najmniej kilka ważnych sposobów:

  1. Wyzwaniem dla firm będzie wykraczanie poza osiąganie wydajności w zużyciu energii i wody w celu opracowania bardziej fundamentalnych zmian w procesach biznesowych i urzeczywistnienie ekonomii okrężnej.
  2. Nowa generacja obejmuje program odpowiedzialności społecznej – skupiający się na wzmacnianiu pozycji kobiet, różnorodności siły roboczej, dostępu do kapitału i zasobów naturalnych, nierówności dochodów i zmniejszenia ubóstwa – którego celem jest osiągnięcie parytetu w ramach gospodarczego i środowiskowego filaru zrównoważonego rozwoju.
  3. Nowe instytucjonalne innowacje zostaną skoncentrowane na zarządzaniu na poziomie systemu. Będą one wprowadzały na rynki inicjatywy zrównoważone w sposób, który zacznie wypierać bardziej zbiurokratyzowane i czasochłonne negocjacje wielostronne, jako preferowane podejście do rozwiązywania problemów.

Na tym etapie bardzo niewiele instytucji – publicznych, prywatnych i non-profit – bierze pod uwagę te powiązane ze sobą aspekty nowej strategii zrównoważonego rozwoju. W ostatniej dekadzie doczekaliśmy się wielu eksperymentów wciągających do współpracy różne instytucje. Zaowocowały one zwiększeniem świadomości i poziomu zaufania wśród wiodących firm i organizacji pozarządowych, które dzięki temu mogą przesunąć granice kapitalizmu w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Terry F. Yosie

Pełny artykuł do przeczytania w wersji angielskiej w serwisie Greenbiz.com