Wirtualna Polska utworzyła mikro-rezerwat

5 czerwca 2024

Dotyczy firmy: Wirtualna Polska,

Wirtualna Polska kontynuuje współpracę z Fundacją Dziedzictwo Przyrodnicze. Wspólnie utworzyli strefę ochrony, czyli tzw. mikro-rezerwat zagrożonego wyginięciem gatunku ptaka. To kolejny krok w realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju WP Holding, w ramach celu środowiskowego „ochrona bioróżnorodności”. 

W Polsce żyje około 35 par przedstawicieli gatunku orła przedniego. Chronione przez Wirtualną Polskę gniazdo znajduje się na terenie Pogórza Przemyskiego, w naturalnym lesie, który jest domem dla większości populacji orłów przednich w Polsce.

Mikro-rezerwaty, czyli strefy ochrony pozwalają na ochronę zagrożonych gatunków, wstrzymują wycinkę drzew, pozwalając na zachowanie miejsc corocznego gniazdowania. Utworzenie ich to jeden ze sposobów ochrony zagrożonych gatunków. Każda taka strefa chroni nie tylko drzewo z gniazdem, ale i teren wokół niego. W ten sposób na terenie każdego mikro-rezerwatu swoje ostoje znajdują inne gatunki roślin i zwierząt.

Więcej o orle przednim i tworzeniu mikro-rezerwatów w filmie dostępnym tutaj.

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze koordynuje działania związane z tworzeniem stref ochrony. Wirtualna Polska wsparła projekt finansowo. To kolejny, ale też nie ostatni wspólny projekt. Poprzednia współpraca dotyczyła wsparcia działalności strażników puszczy.

Grupa Wirtualna Polska Holding S.A. realizuje działania przyjęte w Strategii Zrównoważonego Rozwoju na lata 2022-2025. W dokumencie opisane zostały trzy główne obszary działań – środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny, w których spółka realizować będzie wyznaczone zadania. Wśród najważniejszych celów są: niezależność mediów, zielona energia, edukacja klimatyczna, różnorodność oraz cyberbezpieczeństwo. Strategia zawiera także założenia długoterminowe, z zakresem realizacji do 2030 roku. Od 2023 roku centra danych Wirtualnej Polski są zeroemisyjne.

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze działa jako organizacja ekspercka od 2008 roku, zrzeszając przyrodników, leśników, socjologów i prawników, działających na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego Polski i jej pogranicza. Realizuje działania na rzecz najcenniejszych przyrodniczo terenów, poprzez m.in. pomoc prawną dla lokalnych przyrodników, wnioskowanie o ochronę dla pomników przyrody czy stref dla cennych gatunków, a także o zaprzestanie pozyskiwania drewna w miejscach ich występowania.

Źródło: inf. pras.