Wiemy jak wzmocnić koordynatorów wolontariatu pracowniczego

14 września 2021

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Od akcyjnego zaangażowania do aktywnego obywatelstwa – rozwój wolontariatu pracowniczego w Polsce”, którego celem jest podniesienie wiedzy osób zajmujących się wolontariatem pracowniczym lub chcących się rozwijać zawodowo w kierunku zarządzania aktywnościami społecznymi pracowników. O samym projekcie będzie można dowiedzieć się podczas webinarium informacyjnego, które odbędzie się 21 września o 10:00.

Projekt będzie składał się z edukacyjnych działań on-line: webinariów, warsztatów i konsultacji. Uczestnicy będą otrzymywali newsletter z informacjami o wolontariacie pracowniczym, otrzymają dostęp do e-learningu w platformie kursy.csr.pl. W ramach projektu wydawane będą także publikacje.

Z naszej diagnozy i doświadczenia pracy z partnerami FOB wynika, że profesjonalizm koordynatorów wolontariatu pracowniczego jest ceniony, ale wiedza ta jest trudno dostępna. Wymaga nauki przez doświadczenie i popełnianie błędów. Stąd wziął się pomysł na nasz projekt. Chcemy obniżyć „próg wejścia” w świat zarządzania wolontariatem pracowniczym. Udostępnić tak dużo wiedzy i informacji od których warto zacząć realizację wolontariatu pracowniczego, jak to możliwe – mówi Karol Krzyczkowski, ekspert FOB odpowiedzialny w projekcie za proces edukacyjny.

Projekt skierowany jest do:

  • koordynatorów/ek wolontariatu pracowniczego – osób aktywnych zawodowo, odpowiedzialnych za społeczną i obywatelską aktywizację współpracowników, działających w ramach swoich obowiązków zawodowych, chcących zdobyć, odświeżyć lub podnieść swoja wiedzę na temat wolontariatu pracowniczego, szukających inspiracji do nowych działań.
  • osób aspirujących do bycia koordynator(k)ami wolontariatu pracowniczego lub chcących podnieść swoją wiedzę z zakresu organizowania aktywności społecznych pracowników – osób aktywnych / zatrudnionych w podmiotach, które nie mają wdrożonych programów lub struktur wsparcia aktywności społecznej pracowników.
  • studentów i studentek wiążących swoją karierę zawodową z działalnością wokół tematu CSR – osób, które szukają wiedzy i możliwości rozwoju zawodowego w temacie współpracy biznesu ze społecznościami lokalnymi.

Chcemy też odczarować wolontariat pracowniczy, jako mechanizm powiązany tylko ze światem biznesu. Może on istnieć wszędzie tam, gdzie jest relacja pracodawca – pracownik, więc może z powodzeniem działać w administracji publicznej i organizacjach pozarządowych – kontynuuje Karol Krzyczkowski.

Uczestniczenie w projekcie jest bezpłatne. Jedynym obowiązkiem uczestników projektu jest poddanie się ewaluacji po poszczególnych działaniach edukacyjnych.

Webinarium informacyjne

O projekcie i planach będzie można dowiedzieć się więcej w trakcie otwartego webinarium 21.09 o godzinie 10:00 na profilu Forum Odpowiedzialnego Biznesu w portalu Facebook.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/wolontariat/

Projekt jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.