Wiele Postaci PZU

23 października 2012

Dotyczy firmy: PZU,

W galerii plenerowej na ogrodzeniu Łazienek Królewskich od strony Al. Ujazdowskich w Warszawie oglądać można wystawę fotografii obrazujących zaangażowanie społeczne PZU.

Ekspozycję pod tytułem „Wiele Postaci PZU” można oglądać do 30 października. Autorem zdjęć jest Michał Szlaga, jeden z najciekawszych młodych polskich fotografów, zwycięzca wielu polskich i zagranicznych konkursów fotograficznych.

Prezentowany jest szereg inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym m.in.:

  • aktywności służące poprawie bezpieczeństwa Łazienek Królewskich;
  • pomoc przy szkoleniu i wsparcie finansowe ratowników TOPR, GOPR oraz WOPR;
  • finansowanie projektu „Miś Ratownik”, dzięki któremu dzieci otrzymują pomoc po wypadkach drogowych;
  • wspieranie działań Zamku Królewskiego w Warszawie i Muzeum Narodowego w Krakowie na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
  • projekty realizowane wspólnie z Policją oraz Państwową i Ochotnicza Strażą Pożarną;
  • współpraca ze stowarzyszeniem „SPiNKa”, dzięki czemu niepełnosprawni mogą spełnić swoje marzenie o prowadzaniu własnego auta i zmniejszyć barierę mobilności społecznej.

Wstęp wolny.

Źródło: materiały prasowe