Większość polskiej opinii publicznej uważa, że marki odzieżowe powinny brać odpowiedzialność za oddziaływanie całego ich łańcucha dostaw na środowisko naturalne

11 stycznia 2019

Blisko trzy czwarte (72%) Polaków sądzi, że marki odzieżowe powinny brać odpowiedzialność za całość swojego łańcucha dostaw oraz zapewnić, by ich ubrania produkowane były w sposób przyjazny dla środowiska. Jak wynika z najnowszego badania opinii, dwie na dziesięć osób (21%) uważa, że branża modowa informuje konsumentów o wpływie procesu produkcji odzieży na środowisko naturalne i na ludzi. Badanie przeprowadzone przez firmę Ipsos MORI na zlecenie Changing Markets Foundation oraz Clean Clothes Campaign, wykazało, że siedmiu na dziesięciu Polaków (72%) uważa, że marki odzieżowe powinny przedstawiać informacje o swoich ekologicznych zobowiązaniach, zaś blisko połowa (47%) nie zdecydowałaby się na zakup od marki, która jest kojarzona z zanieczyszczaniem środowiska w wyniku swojego procesu produkcji.

Zaufanie do marki

Przeprowadzone badanie pokazuje, że większość Polaków ma sceptyczne nastawienie do wiarygodności informacji przekazywanych przez marki. Tylko jeden na pięciu respondentów (20%) ma zaufanie do prawdziwości informacji przedstawianych przez marki odzieżowe.

Jak piszą autorzy badania większość polskich konsumentów ma kłopot ze stwierdzeniem, na ile etycznie wyprodukowane są kupowane przez nich ubrania (60%) i nie wskazuje wielu znanych marek wymienionych w badaniu jako  tych zapewniających społeczną odpowiedzialność biznesu w swoich łańcuchach dostaw.

Takie są wyniki obszernych, ogólnoeuropejskich badań opinii publicznej na temat kwestii ekologicznych i prawa pracy w przemyśle modowym i w łańcuchu dostaw marek odzieżowych.

 – Jest to jak do tej pory najszersze badanie opinii konsumentów na temat przestrzegania ekologicznych i społecznych standardów przemysłu odzieżowego. Badanie pokazuje, że ludzie spodziewają się od marek modowych wzięcia odpowiedzialności za całość ich łańcucha dostaw, zarówno w kategorii ich pracowników, jak i stanu środowiska naturalnego. Wszystko wskazuje na zmieniające się nastawienie konsumentów, którzy chcieliby mieć większy dostęp do informacji oraz możliwość rozliczania marek z brania przez nich odpowiedzialności za kwestie społeczne i środowiskowe w ich łańcuchu dostaw – mówi Urska Trunk z fundacji Changing Markets Foundation.

Polski sektor modowy należy do najszybciej rozwijających się w Europie. Zgodnie z danymi statystycznymi Statista, wydatki na ubrania wzrosły od 2008 roku o 75%, osiągając poziom 42 mld złotych (9,7 mld EUR) w 2016 r.[i] Badanie przeprowadzone przez Clean Clothes Campaign pokazuje, że polskie zakłady produkują ubrania dla największych międzynarodowych marek modowych, takich jak Hugo Boss, Burberry i Levi’s.[ii]

Problemy związane z wiskozą

Wspomniane badanie ujawnia ponadto, że blisko dwie trzecie (63%) badanych uważa, iż marki odzieżowe powinny przedstawiać informacje na temat swoich dostawców wiskozy oraz na temat wpływu ich procesów produkcyjnych na środowisko naturalne.

Wiskoza jest włóknem celulozowym o rosnącej popularności i traktowana jest jako alternatywne rozwiązanie wobec bawełny czy produktów syntetycznych. Jednak produkcja wiskozy wymaga stosowania toksycznych substancji chemicznych, które, w przypadku braku ścisłej kontroli, są szkodliwe dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka.[iii] Ponad 303 tys. unijnych konsumentów podpisało ostatnio petycję wystosowaną przez WeMove.EU wzywającą wielkie marki do podjęcia zobowiązań na rzecz zapewnienia czystej wiskozy.[iv]

– Badanie to pokazuje silne poparcie opinii publicznej dla działań na rzecz zapewnienia przez przemysł modowy przyjaznych dla środowiska procesów produkcji odzieży. Przedsiębiorstwa będą zmuszone przejść na czystsze metody w celu sprostania tym oczekiwaniom. Wzywamy marki działające w Polsce do przedstawienia, jakie podejmują działania w celu przeciwdziałania zanieczyszczeniom i do przyłączenia się do innych unijnych marek modowych poprzez podpisanie naszej Roadmap, czyli mapy opisującej drogę do czystszego łańcucha dostaw wiskozy.  Potrzebna nam jest radykalna poprawa przejrzystości i przejście na model produkcji niepowodujący szkód dla ludzi i środowiska,” mówi Urska Trunk z fundacji Changing Markets Foundation.

Problem niskich płac, potrzeba informacji

Połowa polskiej opinii publicznej (52%) uważa, że przemysł modowy płaci niskie wynagrodzenia pracownikom produkujących ich ubrania, zaś tylko sześć na dziesięć osób (62%) uważa, że marki odzieżowe informują konsumentów, czy pracownicy w ich łańcuchu dostaw otrzymują uczciwe wynagrodzenie.

 – Uzyskane wyniki badań wskazują, że polscy konsumenci chcą mieć więcej informacji na temat warunków pracy i nie chcą kupować od marek, które nie płacą godziwych wynagrodzeń. Jeśli przemysł nie będzie odpowiednio reagować, czas na działanie organów rządowych -n stwierdziła Maria Huma z Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie i kampanii Clean Clothes Polska.

Więcej informacji o badaniu:

Agencja Ipsos MORI przeprowadziła badanie opinii publicznej dla fundacji Changing Markets Foundation, która zleciła badanie na grupie dorosłych respondentów w wieku 16-75 lat w siedmiu krajach: w Wielkiej Brytanii, USA, Francji, Niemczech, Włoszech, Polsce i Hiszpanii. Przeprowadzono łącznie 7701 wywiadów (ponad 1000 w każdym z krajów), według poniższej specyfikacji:

 

Suma Wielka Brytania USA Francja Niemcy Włochy Polska Hiszpania
7701 1117 1117 1100 1093 1076 1109 1089

Ustalone zostały kwoty demograficzne w celu osiągnięcia pełnej reprezentatywności próbki dorosłych respondentów w każdym kraju. Dane były ważone wobec liczby ludności poszczególnych krajów.

Badanie zostało przeprowadzone w trybie online z zastosowaniem panelu omnibusowego Ipsos MORI w okresie między 19 a 26 października 2018 r.  Ponieważ badanie było internetowe, jest ono reprezentatywne wyłącznie dla populacji internetowej (czyli 90% społeczeństwa we wszystkich krajach).

Porównania pomiędzy krajami dokonywane były tylko wtedy, kiedy było to statystycznie istotne. Margines błędu jest wyższy, ponieważ badanie zostało przeprowadzone w panelu online, na samowybranej próbie. Technicznie statystyczna istotność i przedziały ufności mają zastosowanie tylko do losowego próbkowania prawdopodobieństwa; jakkolwiek w praktyce ustalono, że badania ilościowe o dobrej jakości mają podobną dokładność.

Kwestionariusz obejmował następujące tematy:

  • Pytania, w jaki sposób respondenci kupują ubrania i czy ich wybory odnoszą się do zrównoważonego rozwoju.
  • Percepcja opinii publicznej na temat kwestii ekologicznych w przemyśle modowym i w łańcuchu dostaw marek odzieżowych.
  • Poglądy na temat praw pracowniczych i wynagrodzeń w przemyśle odzieżowym.
  • Opinię na temat stosowania wiskozy w procesie produkcji ubrań.
  • Poglądy na temat obecnych i alternatywnych procesów certyfikacji odzieży.

[i]https://www.statista.com/statistics/575410/clothing-consumption-expenditure-poland/

[ii]https://cleanclothes.org/livingwage/europe/country-profiles/poland

[iii]https://changingmarkets.org/portfolio/dirty-fashion/

[iv]https://act.wemove.eu/campaigns/trujaca-odziez

źródło: Changing Markets Foundation