Większe globalne ambicje to lepsze rezultaty COP26

21 października 2021

Europarlament nalega na przyspieszenie działań na rzecz klimatu na całym świecie oraz na to, by UE pozostała światowym liderem w walce ze zmianami klimatu.

Parlament przyjął własne stanowisko dotyczące konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu COP26 w Glasgow, która odbędzie się w dniach 31 października – 12 listopada, 527 głosami za, 134 głosami przeciw, przy 35 wstrzymujących się od głosu.

Europarlamentarzyści_ki są zaniepokojeni, ponieważ cele ogłoszone w Paryżu w 2015 roku przekładają się na ocieplenie znacznie powyżej trzech stopni do 2100 roku, w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej. Wzywają oni również UE do utrzymania pozycji światowego lidera w walce ze zmianami klimatu oraz podkreślają, że posłowie będą pracować nad tym, aby unijny pakiet klimatyczny „Fit for 55 in 2030” był w pełni zgodny z porozumieniem paryskim.

Aby przyspieszyć tempo działań na rzecz klimatu, europosłanki i europosłowie chcą, by UE zastąpiła obecny 10-letni plan pięcioletnimi ramami czasowymi dla wszystkich krajów. Postulują także, aby wszystkie bezpośrednie i pośrednie dotacje do paliw kopalnych zostały wycofane z UE do 2025 roku i wzywają wszystkie inne kraje do podjęcia podobnych działań.

Przypominają, że bioróżnorodność odgrywa kluczową rolę w umożliwieniu ludziom walki z globalnym ociepleniem i dostosowania się do niego oraz podkreślają, że rozwiązania oparte na naturze są rozwiązaniami korzystnymi dla obu stron, obejmującymi ochronę, odbudowę i zrównoważone zarządzanie wrażliwymi ekosystemami

G20 powinna wskazywać kierunek

Wszystkie kraje G20 powinny pokazać globalne przywództwo i zobowiązać się do osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 roku – uważają europarlamentarzyści_ki. Wzywają również Komisję Europejską do utworzenia międzynarodowego klubu klimatycznego wraz z innymi głównymi emitentami gazów cieplarnianych, w celu ustalenia wspólnych standardów i zwiększenia ambicji na całym świecie, w tym poprzez wspólny mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji dwutlenku węgla.

Z zadowoleniem przyjmując powrót USA do Porozumienia Paryskiego i zobowiązanie prezydenta Bidena do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w USA o połowę do 2030 roku w porównaniu z 2005 rokiem, Europarlament oczekuje konkretnych działań politycznych i finansowania, aby osiągnąć ten cel.

Więcej finansowania działań na rzecz klimatu dla krajów rozwijających się

Europarlamentarzyści_ki uważają, że kraje rozwinięte muszą wywiązać się z obietnicy pozyskania co najmniej 100 mld dolarów rocznie na finansowanie działań klimatycznych dla krajów rozwijających się, zwiększając tę kwotę od 2025 roku, kiedy to gospodarki wschodzące również powinny zacząć wnosić swój wkład. Należy uzgodnić mapę drogową określającą sprawiedliwy wkład każdego kraju rozwiniętego w ten plan finansowy. Państwa te chcą również zapewnić wszystkim krajom rozwijającym się możliwość udziału w COP26, pomimo ograniczeń związanych z COVID-19.

Źródło: Parlament Europejski