Więcej preferencyjnych kredytów na zielone inwestycje w Pomorskiem

22 listopada 2023

Dotyczy firmy: Bank Ochrony Środowiska,

Bank Ochrony Środowiska oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przedłużyli współpracę w zakresie preferencyjnego finansowania inwestycji proekologicznych na terenie województwa pomorskiego. Podmioty zainteresowane kredytem z dopłatą do oprocentowania z WFOŚiGW będą mogły się o niego ubiegać do końca 2024 roku. 

Preferencyjny kredyt może zostać wykorzystany na inwestycje związane z ochroną środowiska w ramach trzech priorytetów:

  • adaptacja do zmian klimatu, ochrona wód i gospodarka wodna,
  • ochrona atmosfery i ochrona przed hałasem,
  • gospodarka o obiegu zamkniętym, gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni zielonych.

Podstawę oprocentowania preferencyjnego kredytu udzielanego przez BOŚ stanowi stawka WIBOR 3M oraz marża banku w wysokości 2,50 pp, która nawet przez 5 lat będzie pokrywana w ramach dopłaty z WFOŚiGW. Kredyt może zostać zaciągnięty na maksymalnie 10 lat, zaś całkowita kwota dopłat dla jednego kredytu nie może przekroczyć 150 tys. zł.

– Przedłużenie umowy z WFOŚiGW w Gdańsku to bardzo dobra informacja dla podmiotów z województwa pomorskiego, które planują realizować projekty przyjazne środowisku. Przez kolejny rok będziemy mogli oferować konkurencyjne oraz skuteczne wsparcie w realizacji lokalnych zielonych inwestycji. Istotną cechą preferencyjnego kredytu jest również jego elastyczność i możliwość finansowania różnorodnych przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska – powiedział Sebastian Bodzenta, wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Projekty proekologiczne, które wykraczają poza wymienione trzy priorytety, także mogą uzyskać preferencyjne finansowanie z BOŚ. W ich przypadku wymagana będzie odrębna zgoda WFOŚiGW w Gdańsku.

Źródło: inf. pras.