Why responsible advertising to children should be top of the agenda

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 11 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
9 lipca 2012

Jo Confino, szef marketingu Unilever, opowiada o stanowisku firmy w kwestii odpowiedzialnej reklamy, wpływu mediów społecznościowych na samoregulację i powodach zakazania reklamy Lynx. Jo Confino (The Guardian 19.03.2012) Źródło