Who is paying the bill? (Negative) impacts of European policies and practices in the world

19 lipca 2019

Raport “Who is paying the bill? (Negative) impacts of European policies and practices in the world” został opracowany przez SDG Watch Europe. Jednym z celów publikacji jest przyjrzenie się realizacji założeń Agendy 2030 przez Unię Europejską. Zdaniem autorów dochodzi bowiem do ignorowania negatywnego oddziaływania niektórych z jej polityk i praktyk na inne części świata.

Według autorów raportu Unia Europejska ma jeden z najgorszych na świecie śladów środowiskowych (ang. „environmental footprint”) w przeliczeniu na mieszkańca, a niezrównoważony styl życia Europejczyków opiera się na wykorzystaniu zasobów i pracy w innych częściach świata.

Przejdź do publikacji >>