What’s on Earth – CSR też dla studentów

10 sierpnia 2020

Społeczna odpowiedzialność biznesu od lat jest ważnym punktem działalności firm. Przedsiębiorstwa angażują się w działania CSR, należące do wielu obszarów tematycznych, wdrażając różnorodne, ciekawe inicjatywy. Jak pracodawcy radzą sobie z polityką CSR w swoich firmach? To pytanie zaowocowało autorskim przedsięwzięciem “What’s on Earth” realizowanym przez Studenckie Koło Naukowe Inwestor, które ma być impulsem zachęcającym do poruszania tematów dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu. Projekt został objęty patronatem Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, programu edukacyjnego realizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

Celem inicjatywy jest zwiększenie świadomości znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu, szczególnie wśród społeczności akademickiej, poprzez promowanie społecznie odpowiedzialnych pracodawców. Inicjatywa ta pozwoli rozpowszechniać zagadnienia oraz działania z zakresu szeroko pojętego CSR-u, poruszając kwestie wpływu jednostek i przedsiębiorstw na społeczeństwo. CSR niesie ze sobą ogromny wachlarz rozwiązań oraz inicjatyw, dlatego zapraszając do współpracy przedstawicieli różnych sektorów, poznamy jego różnorodność i wyjątkowość. Druga odsłona projektu została całkowicie przeniesiona do świata online, gdzie w cyklu krótkich nagrań, zaproszone firmy i organizacje opowiedzą o swoich CSR-owych praktykach, przybliżając tę tematykę, by zachęcić studentów do dyskusji i podejmowania zrównoważonych społecznie działań.

źródło: mat.pras.