Weź udział w konsultacjach nt. Post-2020 Global Biodiversity Framework

30 października 2020

Koalicja Business for Nature, której członkiem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, prowadzi konsultacje dotyczące Post-2020 Global Biodiversity Framework. Potrwają one do 17 listopada (przedłużony termin).

15. posiedzenie Konferencji Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych o różnorodności biologicznej (COP 15 Convention on Biological Diversity) ma odbyć się w Kunming w Chinach w maju 2021 r. Z kolei rządy państw mają przyjąć nowe globalne ramy różnorodności biologicznej po 2020 r. (Post-2020 Framework). Ramy te będą odpowiednikiem paryskiego porozumienia klimatycznego – ale dla natury – i mają obejmować cele, zadania i kierunki polityki dla świata na najbliższe trzy dekady, i doprowadzić do realizacji wizji CBD 2050 „Życie w zgodzie z naturą ”.

W sierpniu 2020 r. CBD opublikowała zaktualizowany projekt “Post-2020 Global Biodiversity Framework”. Business for Nature, globalna koalicja firm i organizacji, w skład której wchodzi także Forum Odpowiedzialnego Biznesu, rozpoczyna konsultacje w celu uzyskania opinii biznesu na temat tego projektu. Zapraszamy tym samym firmy ze wszystkich sektorów, niezależnie od wielkości i lokalizacji do wypełnienia ankiety, która będzie dostępna do 17 listopada (przedłużony termin).

Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane do opracowania oficjalnego stanowiska i zaleceń Business for Nature, które odzwierciedlają głos biznesu, i zostaną udostępnione na początku 2021 r. przed CBD COP15.

Przejdź do ankiety >>