Weź udział w badaniu istotności Banku BNP Paribas

30 października 2023

Dotyczy firmy: BNP Paribas Bank Polska,

Bank BNP Paribas jako „Bank zmieniającego się świata” jest świadomy konieczności stałego poszerzania wiedzy i doskonalenia procesu raportowego, dlatego już w raporcie za 2023 rok planuje odnieść się do wymagań stawianych przez nowe wytyczne dyrektywy Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) i European Sustainability Reporting Standards (ESRS), w tym m.in. poprzez przeprowadzenie badania podwójnej istotności.

W duchu naszych wartości organizacyjnych – transparentności, współpracy, a także odwagi – chcemy jak najlepiej odpowiadać na oczekiwania interesariuszy. Jest to ważny element strategicznego podejścia do prowadzenia biznesu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W naszych działaniach w pełni włączamy kwestie ESG do modelu biznesowego, a jednym z głównych zobowiązań jest przyczynianie się do transformacji gospodarki w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz etyczne i odpowiedzialne finansowanie Klientów i inwestycji – mówi Marta Jedlińska, Dyrektorka Departamentu CSR i Zrównoważonych Finansów.

Elementem procesu raportowania jest tzw. badanie istotności, czyli określenie, które zagadnienia są szczególnie ważne zarówno z punktu widzenia firmy, jak i jej otoczenia.

W imieniu Banku BNP Paribas mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w badaniu interesariuszy poprzez wypełnienie ankiety pod linkiem: https://forms.office.com/e/Uy9cejk6m4. Badanie jest całkowicie anonimowe i potrwa 5-7 min. Ankieta będzie aktywna do 10 listopada.

Dziękujemy za Państwa głos!

O raporcie:

BNP Paribas Bank Polska S.A. od 2011 r. publikuje roczne raporty zawierające dane niefinansowe dotyczące zarządzania obszarem ESG (E-environment, S-social, G-governance), czyli wpływem środowiskowym, społecznym i dotyczącym odpowiedzialnych praktyk biznesowych i ładu organizacyjnego. Od 2019 r. bank publikuje zintegrowane raporty roczne. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r. (obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r.) przedstawia kompleksowy obraz działalności integrujący wyniki finansowe i biznesowe z aspektami dotyczącymi wpływu środowiskowego, społecznego oraz ładu zarządczego (ESG).

25 października podczas gali w Sali Notowań GPW  ogłoszono laureatów 17. edycji Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte. Bank BNP Paribas otrzymał nagrodę główną w kategorii „Raport zintegrowany”.

Nagroda została przyznana za transparentną i czytelną prezentację celów strategicznych wraz ze wskaźnikami, realizacją za 2022 rok i celami na kolejne lata. Szczegółową analizę ryzyk w scenariuszach klimatycznych. Kompleksową informację nt. obowiązujących w banku regulacji ESG. Przejrzystość w opisie procesu dialogu z interesariuszami oraz wyników badania istotności. Rzetelność raportu potwierdzona została przez zewnętrzną weryfikację. Czytaj więcej >>