Według nowego raportu UNICEF co trzecie dziecko na świecie jest zagrożone niedoborem wody

15 listopada 2023

Na obszarach narażonych na wysoki lub bardzo wysoki niedobór wody żyje 739 mln dzieci, a zmiany klimatu grożą dalszym pogorszeniem sytuacji. Najnowszy raport przygotowany przez UNICEF ostrzega, że postępujące ograniczenie dostępu do bezpiecznych źródeł wody oraz niezbędnych usług wodnych i sanitarnych ma coraz poważniejsze konsekwencje dla życia najmłodszych.

Raport „The Climate Changed Child”, opublikowany przez UNICEF przed szczytem klimatycznym COP28, wskazuje, że najwięcej dzieci narażonych na zagrożenia wynikające z ograniczonych zasobów wodnych, wysokiego poziomu sezonowej zmienności w dostępie do jej źródeł, spadku poziomu wód gruntowych lub ryzyka suszy żyje w regionach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej oraz Azji Południowej.

Według raportu w 2022 r. prawie miliard dzieci na świecie było narażonych na wysoki lub skrajnie wysoki poziom stresu wodnego. To wskaźnik określający całkowite zapotrzebowanie na wodę (do użytku domowego, w przemyśle i rolnictwie) oraz dostępne odnawiające się zasoby wód powierzchniowych i podziemnych. W tym czasie wysoki lub skrajnie wysoki niedobór wody zagrażał 739 milionom dzieci, a wysokie lub skrajnie wysokie ryzyko suszy – 470 milionom.

436 milionów dzieci doświadczyło jednocześnie poważnych konsekwencji niedoboru wody oraz skutków braku dostępu do usług związanych z wodą pitną. Takie warunki nie tylko narażają życie, zdrowie i dobre samopoczucie najmłodszych, ale są też jedną z głównych przyczyn zgonów dzieci poniżej 5. roku życia, spowodowanych chorobami, którym można zapobiec.

– Wysychające źródła wody, ekstremalne upały, zanieczyszczenie powietrza, niewystarczające zasoby żywnościowe – to konsekwencje zmian klimatycznych, które są katastrofalne dla dzieci. Ich organizmy są znacznie bardziej wrażliwe niż osób dorosłych. Nie mogą się właściwie rozwijać, cierpi ich zdrowie psychiczne i fizyczne. Potrzeby najmłodszych są często spychane na dalszy plan, ignorowane lub w dużej mierze pomijane w dyskusjach na temat stanu środowiska naturalnego. Tylko 2,4 proc. środków na walkę ze zmianami klimatu wspiera projekty, które obejmują działania odpowiadające na potrzeby dzieci. To wymaga zdecydowanej i natychmiastowej zmiany podejścia – mówi Renata Bem, Dyrektorka Generalna UNICEF Polska.

W ramach nadchodzącego szczytu COP28 UNICEF wzywa światowych przywódców i społeczność międzynarodową do podjęcia kroków niezbędnych do zapewnienia dzieciom planety nadającej się do życia.

Pełna treść raportu „The Climate Changed Child” dostępna jest na tej stronie.

Źródło: inf. pras.