Webinarium EUTalent z Sitech dla MŚP

26 czerwca 2017

Już dzisiaj o 12:00 rozpocznie się webinarium skierowane do przedstawicieli małych i średnich firm zainteresowanych wdrażaniem w swoich przedsiębiorstwach programów stażowych. Webinarium realizowane jest w ramach współfinansowanego  przez Unię Europejską projektu „EU Talent”, którego koordynatorem w Polce jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Podczas webinarium przypomniane zostaną główne założenia projektu EU Talent kierowanego do firm z sektora MŚP. Część merytoryczną webinarum poprowadzą Wioletta Cichla, Marta Ryczko i Lilianna Wiltosz przedstawicielki firmy SITECH, firmy, której dobre praktyki znalazły się w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki”. Wspólnie przybliżą uczestnikom zasady wprowadzania i funkcjonowania jednego z działań ujętego w publikacji, czyli dualnego systemu kształcenia.

SITECH podjął współpracę w zakresie kształcenia praktycznego m.in. z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. W ramach dualnego systemu kształcenia firma organizuje w swoim zakładzie zajęcia praktyczne dla wybranej w drodze rekrutacji grupy studentów. W ramach projektu studenci uzyskują tytułu inżyniera oraz tytuł zawodowy AHK projektanta technicznego, który jest związany z organizacją przez firmę egzaminu zawodowego. Oprócz tego studentom zapewnia się zakwaterowanie, transport oraz ubezpieczenie. Studenci w ramach odbywanych zajęć praktycznych otrzymują wynagrodzenie. Wspólnie zaś z Zespołem Szkół w Chocianowie SITECH kształci monterów-mechatroników. Jednorazowo przyjmowanych jest od 5 do 15 uczniów. Nauka w szkole trwa 3 lata i w tym okresie uczniowie są zatrudnieni przez firmę jako pracownicy młodociani.

Do uczestnictwa zapraszamy przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw. Udział w webinarium jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji na: https://fob.clickmeeting.pl/eu-talent-system-dualnego-ksztalcenia-w-praktyce-z-sitech/register .

 

Więcej informacji o projekcie:

https://odpowiedzialnybiznes.pl/eu-talent/

https://www.eutalent.org/