Webinar: Pomoc dla Ukrainy – aspekty podatkowe i prawne

12 kwietnia 2022

Dotyczy firmy: Deloitte,

Deloitte zaprasza na bezpłatny webinar, podczas którego zostaną poruszone kluczowe kwestie podatkowe i prawne związane ze świadczeniem pomocy dla uchodźców z Ukrainy oraz legalizacją ich pobytu i zatrudnienia w Polsce. Wydarzenie odbędzie się 21 kwietnia 2022 r. w godzinach 10:00-11:00.

Agenda:

1. Świadczenia pomocowe w kontekście PIT, CIT i VAT

  • Pomoc humanitarna dla uchodźców z Ukrainy (świadczenia przekazywane przez podmioty komercyjne oraz poprzez organizacje pozarządowe, np. fundacje).
  • Świadczenia przekazywane organizacjom pozarządowym oraz bezpośrednio osobom wspierającym uchodźców (wolonatariuszom).
  • Świadczenia przekazywane własnym pracownikom pomagającym uchodźcom z Ukrainy.

2. Zatrudnianie uchodźców z Ukrainy

  • Relokacja pracowników z Ukrainy do Polski w związku z wojną (ukraińska umowa o pracę) – legalizacja pracy, PIT/ZUS, prawo pracy, CIT.
  • Zatrudnianie uchodźców z Ukrainy przez polskie podmioty – legalizacja pracy, prawo pracy.

Spotkanie jest skierowane do wszystkich przedsiębiorstw i organizacji, które są zaangażowane w pomoc humanitarną dla Ukrainy i jej obywateli, oraz podmiotów, które zatrudniają bądź planują zatrudnić uchodźców z Ukrainy.

Rejestracja na stronie.

Źródło: mat. pras.