WBCSD wzywa biznes do działań na rzecz ograniczenia marnotrawstwa wody

27 sierpnia 2021

Z okazji Światowego Tygodnia Wody WBCSD podkreśla, że musimy przyspieszyć postępy na rzecz globalnych celów klimatycznych, powstrzymania utraty bioróżnorodności oraz zapewnienia łatwego dostępu do wystarczającej ilości wody na potrzeby gospodarstw domowych, przemysłu i rolnictwa. Kluczowe jest zwiększenie skali oczyszczania i ponownego wykorzystywania ścieków przemysłowych.

Rozpoczęła się ostatnia dekada działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Jedno z zadań przedstawionych w Agendzie 2030 dotyczy poprawienia jakości wody poprzez redukcję zanieczyszczeń, likwidowanie wysypisk śmieci, ograniczenie stosowania szkodliwych substancji chemicznych i innych szkodliwych materiałów. Celem jest także zmniejszenie o połowę ilość nieoczyszczonych ścieków oraz znacząco podnieść poziom recyklingu i bezpiecznego ponownego użytkowania materiałów w skali globalnej.

WBCSD: firmy muszą postawić sobie ambitniejsze cele

Aby zachęcić firmy do zwiększenia ich ambicji w zakresie SDG 6.3 WBCSD (Światowa Rada Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju) przygotowała raport na temat szans i wyzwań związanych z kryzysem wodnym w odniesieniu do zasobów wykorzystywanych i posiadanych przez przedsiębiorstwa na całym świecie.

W raporcie przedstawiono ramy działania dla przedsiębiorstw w celu rozwiązania problemów związanych z zanieczyszczeniem ścieków przemysłowych:

  1. Cyrkularność : włączenie zasady obiegu zamkniętego w całej organizacji.
  2. Cele i wskaźniki: ustalenie ich w oparciu o dane naukę i specyfikę branży.
  3. Docenianie wody : ważne jest zminimalizowanie negatywnych środowiskowych efektów zewnętrznych i zachęcenie do ponownego wykorzystania wody.
  4. Ujawnianie : ulepszenie sprawozdawczości, wykraczającej poza minimalne wymogi regulacyjne.
  5. Partnerstwa : inwestowanie w partnerstwa publiczno-prywatne.
  6. Łańcuch wartości : motywowanie i wspieranie partnerów (zwłaszcza biznesowych) w całym łańcuchu wartości

Publikacja „Wastewater Zero. A call to action for business to raise ambition for SDG 6.3” dostępna jest w naszej bazie wiedzy tutaj >>

Źródło: WBCSD