Wartość biznesu – biznes oparty na wartościach

16 grudnia 2020

Dotyczy firmy: Fundacja Veolia Polska, LPP,

„20 lat partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce” – pod takim hasłem obchodzony jest jubileusz współpracy ludzi, organizacji, firm oraz instytucji, działających przez lata dla upowszechniania zasad odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Z tej okazji powstała publikacja pt. ,,Wartość biznesu – biznes oparty na wartościach. Jubileusz z pandemią w tle”, której wydawcą jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, partnerem Fundacja Veolia, natomiast partnerem obchodów jubileuszu jest firma LPP.

Jubileuszowa publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu pt. ,,Wartość biznesu – biznes oparty na wartościach. Jubileusz z pandemią w tle” obrazuje rozwój koncepcji odpowiedzialnego biznesu w Polsce w ostatnich 20 latach oraz prezentuje refleksje ekspertów o pożądanych wartościach i postawach w biznesie takich jak odpowiedzialność, empatia, odwaga, troska o Ziemię, współpraca, solidarność i równość szans. Podjęte zagadnienia i opisane trendy oraz wyzwania odnoszą się również do obecnej sytuacji kryzysu gospodarczego i społecznego. W publikacji znalazło się także podsumowanie dotychczasowej aktywności Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jako organizacji eksperckiej, kompleksowo zajmującej się koncepcją CSR, oraz namysł nad przyszłością CSR w Polsce.

Premiera wydawnictwa odbyła się w roku jubileuszu „20 lat partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce”, który zainicjowany został przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a partnerem obchodów jest firma LPP. Partnerem publikacji jest Fundacja Veolia.

Obchody jubileuszowe 20 lat współpracy na rzecz odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju przypadły na rok, w którym te koncepcje i wartości za nimi stojące nabrały jeszcze większego znaczenia. Pandemia nie tylko pokazała jak ważną i pozytywną rolę może odegrać biznes budowany na wartościach, ale też jak bardzo jest potrzebny. Publikacja, którą oddajemy w Państwa ręce, jest skrótowym podsumowaniem 20 lat starań wielu ludzi, organizacji, firm oraz instytucji zaangażowanych w upowszechnianie standardów CSR w Polsce. Zależało nam także na tym, by wydawnictwo uwzględniało także obecną sytuację, która determinuje wiele obszarów działania biznesu. Zapraszam serdecznie do lektury jubileuszowej publikacji pt. ,,Wartość biznesu – biznes oparty na wartościach. Jubileusz z pandemią w tle”. w której przedstawiamy ważne koncepcje i trendy dla odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Znajdą tu też Państwo teksty wybitnych ekspertów, których poprosiliśmy o podzielenie się swoimi refleksjami, za co serdecznie dziękujemy. Publikacja stanowi jednocześnie zwieńczenie obchodów jubileuszu „20 lat partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Czytaj więcej i pobierz publikację >>