Warto być na podium

6 sierpnia 2015

Manager Magazin w 2007 roku zapoczątkował Ranking Firm Odpowiedzialnych, w którym znaleźć można przedsiębiorstwa wyróżniające się swoim podejściem do zarządzania społeczną odpowiedzialnością. Ranking obecnie publikowany w Dzienniku Gazecie Prawnej doczekał się IX edycji.

Zakres kategorii pozwala na kompleksową ocenę tego, w jaki sposób organizacje biorące udział w badaniu radzą sobie z tak istotnymi kwestiami jak: odpowiedzialne przywództwo, zaangażowanie społeczne, komunikacja z interesariuszami, innowacyjność społeczna oraz odpowiedzialne zarządzanie. Wypełniając ankietę z pytaniami zamkniętymi firmy mogą zdobyć różną liczbę punktów w zależności od wagi danego pytania i udzielonej odpowiedzi. Łącznie do zdobycia jest 600 punktów co daje dużą przestrzeń do wykazania się. Te przedsiębiorstwa, które zdobędą najwięcej punktów z całej puli zostają liderami rankingu.

Jak czytać rankingi?

Ranking jest ważnym komunikatem dla społeczeństwa, że w przestrzeni publicznej są organizacje, które codziennie podejmują wysiłek by sprostać stawianym im wyzwaniom społecznym. Jest sygnałem dla inwestorów, gdzie warto lokować kapitał oraz dla partnerów biznesowych gwarantując im przejrzystość i uczciwość relacji. Ranking to miejsce, gdzie można znaleźć liderów dążących do doskonałości, od których inni mogą się uczyć i do których warto się porównywać by rozwijać własne poczucie odpowiedzialności za społeczeństwo i środowisko. Zakres pytań dostosowywany jest do obecnych wyzwań i potrzeb, co dodatkowo gwarantuje, że wśród firm są liderzy zmian, którzy rozumieją rzeczywistość społeczno-gospodarczą i chcą jej sprostać.

Liderzy to ludzie

Pierwsi Liderzy Rankingu Odpowiedzialnych Firm oraz Liderzy Branżowi pokazali, że społeczna odpowiedzialność w Polsce to nie tylko dbanie o dobry wizerunek. Zarówno czołówka Rankingu jak i pozostałe przedsiębiorstwa, które znalazły się w tak szacownym gronie na co dzień udowadniają, że prowadzenie biznesu możliwe jest w sposób odpowiedzialny tak by dążąc do zaspokajania celów biznesowych nie stracić z oczu innych uczestników rynku.

Tych liderów i historii by nie było gdyby nie ludzi pracujący w organizacjach, którzy z pasją i przekonaniem pokonują kolejne trudności by udowodnić, że biznes ma misję społeczną i chce ją realizować na rzecz wspólnej zmiany. Czas ich nagrodzić. Zgłoś autorów sukcesów odpowiedzialnych firm w Polsce.