Warsztat półfinalistów i ekspertów konkursu „Energia Innowacji”

10 lutego 2016

Dotyczy firmy: PGE Polska Grupa Energetyczna,

Półfinaliści konkursu „Energia Innowacji” wzięli udział w praktycznym warsztacie z ekspertami linii biznesowych Grupy Kapitałowej PGE, dzięki któremu będą mogli dopracować konkursowe projekty. Już w kwietniu jury konkursu, złożone z przedstawicieli środowiska naukowego i biznesowego, wybierze najlepsze trzy projekty. Laureaci otrzymają nagrody o łącznej wartości 100 tysięcy złotych a najlepsze innowacyjne projekty pomysły mają szansę na realizację.

Spotkanie było okazją do wzajemnego poznania swoich potrzeb i oczekiwań, a także do wymiany wiedzy między ekspertami i półfinalistami. Uczestnicy konkursu mieli okazję zapoznać się z obszarami rozwoju i innowacji Grupy PGE oraz wspólnie z ekspertami pracować nad swoimi pomysłami. Dzięki informacji zwrotnej, dodatkowej wiedzy oraz pytaniom od ekspertów półfinaliści będą mogli dopracować i uzupełnić swoje prace przed finałową prezentacją.

Konkurs „Energia Innowacji” skierowany jest do młodych naukowców – doktorantów i osób posiadających tytuł doktora do 5 lat od obrony rozprawy doktorskiej. Zgłoszone przez nich projekty będą oceniane m.in. pod względem jakości i charakteru projektu, jego komercyjnego i naukowego potencjału, a także możliwości wdrożenia w ramach Grupy PGE. Organizatorem konkursu jest Fundacja PGE – Energia z Serca, a partnerem strategicznym – PGE Polska Grupa Energetyczna.