W trosce o młodych w cyfrowym świecie – ruszył nabór szkół do bezpłatnych programów Fundacji Orange

12 kwietnia 2023

Dotyczy firmy: Orange Polska,

„Moc działania razem” – pod tym hasłem Fundacja Orange zaprasza szkoły z całej Polski do bezpłatnych programów, które wspierają uczniów w budowaniu zdrowych nawyków cyfrowych i zachęcają do nauki w grupie. Placówki mogą zgłaszać się do MegaMisji i #SuperKoderów do 15 maja 2023 r. Zajęcia rozpoczną się we wrześniu.

Środowisko cyfrowe jest ważną i naturalną częścią życia młodych ludzi. Według badań UKE za 2022 rok, dzieci zwykle zaczynają korzystać z telefonu komórkowego mając 7- 10 lat. Warto wspierać uczniów, aby czerpali z cyfrowego świata to, co dobre, a jednocześnie potrafili budować satysfakcjonujące relacje i współpracować. Umiejętność działania razem to fundament dający młodym ludziom lepsze rozumienie życia społecznego, ale i poczucie bezpieczeństwa.

We współczesnym świecie ważne są umiejętności cyfrowe, ale jeszcze ważniejsze są kompetencje społeczne. Dlatego w inicjatywach  Fundacji łączy się naukę obu tych kompetencji przyszłości. Edukacja nt. bezpieczeństwa w sieci w MegaMisji, czy nauka podstaw programowania w #SuperKoderach – odbywa się poprzez współpracę, wspólną refleksję, zabawę. Scenariusze zajęć zachęcają do innej formuły niż ta tradycyjna.

– Atrakcyjne lekcje to większa motywacja dzieci, które szybciej się uczą, a jednocześnie doświadczają, jak ważne jest działanie razem – tłumaczy Konrad Ciesiołkiewicz, prezes Fundacji Orange.

Oba programy wpisują się w podstawę programową, a udział w nich wzięło 2 tysiące szkół i ponad 50 tysięcy uczniów.

– Co ważne, nauczycielki i nauczyciele nie muszą być specjalistami od nowych technologii – otrzymują od nas kompleksowe wsparcie oraz gwarantowane nagrody dla szkół. Obie inicjatywy realizujemy z powodzeniem w miastach i wsiach, w placówkach dużych i małych – dodaje Izabela Kręgiel, koordynatorka programu MegaMisja w Fundacji Orange.

Jak wyglądają zajęcia w ramach programu MegaMisja? MegaMisja dla klas 1–3 uczy zdrowych nawyków cyfrowych. Ważne tematy tłumaczone są poprzez zabawę. Uczniowie poznają takie kwestie, jak:

  • krytyczne podejście do treści w sieci,
  • netykieta,
  • ochrona prywatności,
  • zachowanie bezpieczeństwa,
  • wartościowe spędzanie czasu przed ekranami
  • dbanie o cyfrową równowagę.

Czym dokładnie zajmują się uczniowie w ramach programu #SuperKoderzy?

W programie #SuperKoderzy dla klas 4–8 uczniowie rozwijają kreatywność i umiejętność logicznego myślenia poprzez:

  • budowę robotów
  • tworzenie stacji pogodowych
  • kodowanie

Nauczyciele mają do wyboru 15 ścieżek tematycznych, co pozwala prowadzić lekcje w ramach wielu przedmiotów. Program jest dostosowany do szkół specjalnych i klas integracyjnych. Pedagog nie musi być specjalistą od technologii – otrzyma kompleksowe wsparcie. Szkoła otrzymuje także grant na zakup niezbędnego sprzętu.

Aby zacząć od września szkolną przygodę z MegaMisją lub z #SuperKoderami, nauczyciel powinien do 15 maja wypełnić formularz i dołączyć do niego pracę zgłoszeniową wykonaną z uczniami. Temat pracy brzmi: „Zaproś MegaMisję/#SuperKoderów do swojej szkoły, przedstaw swój zespół i uzasadnij dlaczego chcesz być w naszym programie” Szczegóły na: www.fundacja.orange.pl/nabor-szkol

Źródło: info. pras.