W ramach programu NaprawiaMy z Veolią powstaną kolejne kawiarenki naprawcze

21 września 2023

Dotyczy firmy: Fundacja Veolia Polska,

StarterPack kierowany jest do organizacji i aktywistów zero-waste. Realizowany jest w ramach czwartej edycji programu NaprawiaMy z Veolią. W programie działa już w sumie 7 Kawiarenek Naprawczych w Łodzi i w Poznaniu. Łącznie, od początku istnienia programu, w programie wzięło udział 18 tak zwanych repair cafés

StarterPack Naprawiamy z Veolią zawiera:

  • Instruktaż: jak prowadzić Kawiarenkę Naprawczą,
  • Podręcznik DIY: jak stworzyć Kawiarenkę Naprawczą,
  • Szkolenie z zakresu komunikacji,
  • Grant w wysokości do 5 000 zł dla każdej kawiarenki,
  • Zapas aromatycznej kawy pochodzącej ze zrównoważonych upraw,
  • Konsultacje i wsparcie merytoryczne.

– Nasza inicjatywa skierowana jest do tych, którzy podzielają ideę zero-waste, ale obawiają się podjęcia wyzwania związanego z prowadzeniem Kawiarenki Naprawczej. StarterPack jest rozwinięciem dotychczasowych działań programu NaprawiaMy z Veolią. Jest to pilotaż nowego rozwiązania, a więc siłą rzeczy etap, podczas którego wzajemnie testujemy ten model wsparcia tego typu inicjatyw. Zależy nam na tym by, usunąć barierę tremy czy lęku przed nowymi wyzwaniami – nie oczekujemy przenoszenia gór. Szukamy osób i organizacji, które podejmą wyzwanie i przy naszym wsparciu uruchomią miejsce, które małymi krokami będzie przyczyniało się do wspólnego “naprawiania świata” – tego najbliższego, lokalnego. Wspieranie oddolnych, często sąsiedzkich społeczności jest naszym zdaniem kluczem niezbędnym w budowaniu rezyliencji miejskiej – mówi Izabela Rakuć-Kochaniak, prezeska zarządu Fundacji Veolia Polska.

Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie prostego formularza na stronie Fundacji Veolia Polska. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 6 października, wyniki naboru ogłoszone zostaną do 30 października br.

Oczekiwania:

  • Organizacja spotkań w formule Kawiarenki Naprawczej,
  • Zaprezentowania kawiarenki i idei zero-waste w social mediach, udostępnienia zdjęć lub/i filmików,
  • Zapraszania znajomych i przyjaciół na spotkania naprawcze w kawiarence.

Czym są Kawiarenki Naprawcze i jak działają? 

Są to inicjatywy polegające na wspólnym naprawianiu rzeczy, które inaczej trafiłyby na śmietnik. Wystarczy zgłosić się np. z chyboczącym się krzesłem, skrzypiącym rowerem lub dziurawym ubraniem. Na miejscu, przy wsparciu specjalistów, uczestnicy nauczą się jak samodzielnie dokonać potrzebnej naprawy i dać przedmiotowi szansę na drugie życie.

Tego typu przedsięwzięcia dają uczestnikom możliwość poznania i nauczenia się praktycznych umiejętności – naprawiania lub konserwowania przedmiotów codziennego użytku, a przy okazji integrują społeczności sąsiedzkie lub środowiskowe oraz zwiększają świadomość ekologiczną uczestników.

Kawiarenki to również miejsca, które uwalniają kreatywność – dzięki przestrzeni, narzędziom i wsparciu motywują do ulepszania i nadawania nowej wartości starym przedmiotom. Dzięki warsztatom upcyklingowym oraz kursom DIY uczestnicy kawiarenek naprawczych m.in. produkują ozdoby z metalu pozyskanego z przetopionych puszek.

– Od lat pielęgnujemy ideę kawiarenek naprawczych konsekwentnie wspierając te inicjatywy w różnych zakątkach Polski ponieważ wierzymy w ich olbrzymi potencjał społeczny. Inicjowane przez lokalnych aktywistów, stowarzyszenia, fundacje czy nieformalne grupy, integrują lokalne środowiska, społeczności sąsiedzkie oraz wzmacniają kompetencje społeczne, a także zwiększają świadomość ekologiczną uczestników. Wiemy z doświadczenia, że kawiarenki wyzwalają energię, która jest zaczynem zmiany postaw i początkiem trwałej zmiany w myśleniu – dodaje Izabela Rakuć-Kochaniak.

Repair cafés działają w krajach na całym świecie. Ruch kawiarenkowy rozwija się od 2009 roku m.in. w: Holandii, Belgii, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Indiach czy Japonii. Szacuje się, że na całym świecie działa obecnie ok. 2500 kawiarenek naprawczych.

Źródło: inf. pras.