W drodze do zrównoważonych przestrzeni miejskich

5 czerwca 2024

Dotyczy firmy: LUX MED,

Tworzenie zdrowych i wygodnych przestrzeni miejskich to zadanie, które wymaga zrozumienia potrzeb współczesnych miast oraz ich mieszkańców. Twórcy Indeksu Zdrowych Miast zapraszają do publicznej debaty na temat przyszłości ośrodków miejskich.

W dniach 23-24 września 2024 r., w gmachu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, odbędzie się Kongres Zdrowe Miasta: Ludzie – Biznes – Środowisko. Organizatorom przyświeca cel, by Zdrowe Miasta były nie tylko hasłem, ale rzeczywistymi, działającymi mechanizmami wpływającymi na codzienne życie obywateli. Właśnie ruszyła bezpłatna rejestracja na to wydarzenie.

Kongres Zdrowe Miasta wyrasta z projektu Indeks Zdrowych Miast — inicjatywy zainaugurowanej w 2022 roku przez Grupę LUX MED i realizowanej wspólnie z naukowcami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej. Projekt na przestrzeni ostatnich lat skupiał uwagę na tworzeniu miast przyjaznych obywatelom, prezentując warunki życia w polskich miastach na prawach powiatu. Publikacja to zbiór informacji i analiz dotyczących inicjatyw i działań, jakie lokalne społeczności wdrażają, tworząc zrównoważoną przestrzeń miejską.

– Nasze miasta potrzebują nowatorskich, ale i praktycznych rozwiązań, aby stawić czoła wyzwaniom jakie niosą ze sobą m.in. zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska i urbanizacja. Inicjatywa jaką jest Kongres Zdrowe Miasta powstała, ponieważ wierzymy w konieczność tworzenia przestrzeni do dialogu, gdzie lokalne władze, przedsiębiorcy i mieszkańcy mogą wspólnie pracować nad rozwiązaniami pozwalającymi projektować i tworzyć zdrowe przestrzenie miejskie. W interesie nas wszystkich – mieszkańców polskich miast – jest skupić wszystkich interesariuszy wokół tych celów i działać na rzecz wspólnego dobra – mówi Anna Rulkiewicz, członkini Rady Programowej Kongresu Zdrowe Miasta, Prezeska Grupy LUX MED.

Porozmawiajmy o wyzwaniach i sukcesach polskich miast 

Transformacja w kierunku miast inteligentnych, zielonych przestrzeni, efektywnych systemów transportowych i zrównoważonej gospodarki, staje się nie tylko potrzebą, ale i nieuniknioną ścieżką rozwoju współczesnych miast. Dlatego celem Kongresu jest wypracowanie rozwiązań i rekomendacji, które przyczynią się do polepszenia jakości życia w naszych miastach oraz zainspirują do działania na szeroką skalę.

– Włodarze miast stoją przed szeregiem wyzwań związanych z zapewnianiem odpowiedniej jakości życia swoich mieszkańców, dbając o to, żeby miasta były czyste, zdrowe, przyjazne i tworzyły warunki do aktywności. Jak pokazują doświadczenia, dbanie o jakość powietrza, dostęp do terenów zielonych, rozwój infrastruktury sprzyjającej aktywności fizycznej czy dostęp do żłobków i przedszkoli przyciągają mieszkańców. Miasta, które mają wysoką wartość Indeksu Zdrowych Miast bardzo często się rozwijają, zyskując nowych mieszkańców. Dlatego już we wrześniu o tych wyzwaniach i szansach na rozwój porozmawiamy podczas Kongresu Zdrowe Miast: Ludzie – Biznes – Środowisko. Cieszę się, że wydarzenie odbędzie się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – w mieście, które już dwukrotnie zostało najzdrowszym w Polsce w ramach Indeksu Zdrowych Miast – powiedział dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek Rady Programowej Kongresu Zdrowe Miasta.

Dwa dni inspirujących dyskusji z udziałem biznesu 

Kongres będzie stanowić platformę dla inspirujących dyskusji i wymiany doświadczeń. Program wydarzenia zostanie zaprojektowany wokół ośmiu kluczowych ścieżek tematycznych, które odzwierciedlają kategorie Indeksu Zdrowych Miast: Środowisko, Zdrowie, Ludność i pokolenia, Usługi komunalne i społeczne, Edukacja, Mieszkalnictwo, Przestrzeń oraz Infrastruktura.

Bardzo istotnym elementem Kongresu jest Okrągły Stół, który zgromadzi szerokie grono ekspertów z różnych dziedzin, m.in.: zdrowia publicznego, biznesu, ochrony środowiska, nauki, władz samorządowych. To tutaj, w otwartym i twórczym dialogu, zostaną wypracowane fundamenty nowego projektu – Indeksu Zdrowych Firm. Celem tej inicjatywy jest stworzenie wiarygodnej i transparentnej metodologii oceny polskich przedsiębiorstw pod kątem ich wpływu na zdrowie pracowników oraz środowisko naturalne. Indeks Zdrowych Firm ma za zadanie doceniać firmy, które aktywnie wkładają wysiłek w tworzenie zdrowych przestrzeni i przyjaznego środowiska pracy – powiedział prof. Jerzy Hausner, Przewodniczący Rady Programowej OEES, Przewodniczący Rady Fundacji GAP, członek Rady Programowej Zdrowe Miasta.

Gala i wyróżnienia dla najzdrowszych miast 

Podczas Kongresu ogłoszone zostaną wyniki 3. edycji Indeksu Zdrowych Miast. To szczególny moment, w którym miasta zostaną docenione za ich wysiłki w kształtowaniu zrównoważonych przestrzeni miejskich. Wyróżnienia w postaci statuetek zostaną przekazane na ręce burmistrzów, prezydentów miast lub ich delegatów.

Wśród gości zaproszonych na Kongres, oprócz wspomnianych przedstawiciele władz samorządowych, znajdą się również przedstawiciele władz wykonawczych i ustawodawczych, sektora biznesowego, jak też liderzy organizacji miejskich.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu objęło inicjatywę patronatem merytorycznym.

Więcej informacji na temat Kongresu na stronie.

Źródło: inf. pras.