W Brukseli o włączającej zielonej transformacji

13 czerwca 2022

7 i 8 czerwca Agnieszka Kłopotowska i Miłosz Marchlewicz z zespołu Forum Odpowiedzialnego Biznesu wzięli udział w spotkaniu krajowych organizacji partnerskich CSR Europe. Tematem przewodnim wielu dyskusji były kwestie związane z włączającą transformacją gospodarek ku zrównoważonemu rozwojowi oraz pomysły na nowe wspólne działania.

Od 2002 roku FOB jest narodowym partnerem CSR Europe – sieci organizacji promujących koncepcję odpowiedzialnego biznesu w Europie. W ramach współpracy realizowane są m.in. międzynarodowe projekty takie jak Upskill 4 Future >>

Zorganizowane w Brukseli spotkanie poświęcone było wymianie doświadczeń poszczególnych organizacji oraz omówieniu pomysłów na wspólne inicjatywy, związane z m.in. październikowym European SDG Summit >>. Wydarzenie było również okazją do wysłuchania wykładu prof. Davida Graysona z Cranfield University.

Agnieszka Kłopotowska i Miłosz Marchlewicz opowiedzieli o m.in. programie Chapter Zero Poland, jubileuszu 10-lecia Karty Różnorodności w Polsce czy wydanych niedawno publikacjach takich jak raporty „Opieka rodzinna i praca”„Rady nadzorcze wobec zmian klimatu” czy „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2021. Dobre praktyki” >>