Volkswagen Poznań z nagrodą za jakość kształcenia zawodowego

18 września 2023

Dotyczy firmy: Volkswagen Poznań,

Kolejni uczniowie rozpoczęli naukę w pierwszych klasach patronackich Volkswagen Poznań. W tym roku szkolnym nowością jest podpisanie porozumień o objęciu patronatem klas technikum. Podczas sobotniej inauguracji przedstawiciele spółki otrzymali wyróżnienie za jakość kształcenia.

We wrześniu mija 18 lat odkąd producent samochodów z Wielkopolski rozpoczął współpracę z Zespołem Szkół nr 1 w Swarzędzu. W 2016 roku umowę dotyczącą kształcenia zawodowego podpisano również z Zespołem Szkół Politechnicznych we Wrześni. Do tej pory klasy patronackie ukończyło ponad 700 absolwentów, z czego ok. 90 proc. znalazło zatrudnienie w zakładach Volkswagen Poznań. Pracują oni w obszarach produkcyjnych, utrzymania ruchu, czy organizacji pilotażowej, mając bezpośredni wpływ na produkcję pojazdów.

– Zdecydowana większość absolwentów klas patronackich rozpoczęła pracę w naszych zakładach. To właśnie było naszą ideą, gdy rozpoczynaliśmy projekt dotyczący kształcenia zawodowego. Objęcie patronatem uczniów klas z technikum to kolejny krok w kierunku rozwoju naszej oferty edukacyjnej – mówi Jolanta Musielak, członkini zarządu Volkswagen Poznań ds. personalnych i organizacji. 

Ciekawe kierunki i praktyki

W Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni uczniowie kształcą się w zawodzie mechanik precyzyjny. Z kolei w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu dostępne są kierunki takie jak: mechatronik (z elementami odlewnictwa), automatyk oraz elektromechanik pojazdów samochodowych. Atutem jest także bogaty program praktyk, odbywają się one w m. in. Szkole Odlewników, czy warsztacie praktycznej nauki zawodu w Centrum Szkoleniowym Volkswagen Poznań w Jasinie. Istnieje także możliwość współpracy z zakładami Volkswagena w Wolfsburgu, Hanowerze, czy Skody w Mlada Boleslav.

– Nie poprzestajemy jednak na pielęgnowaniu tego, co dobrze działa, lecz chcemy odkrywać nowe możliwości. Oczywiście, jak wszędzie, decydujący wpływ na kształt naszej współpracy mają ludzie. A takich zaangażowanych i ambitnych nie brakuje w obydwu instytucjach. – mówi Bogdan Nowak, dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni. 

Nauka w klasach patronackich kończy się polskim egzaminem zawodowym. Uczniowie mają też możliwość weryfikacji przed Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową AHK. Pozytywny wynik uprawnia do wykonywania zawodu w wielu państwach Unii Europejskiej.

Nagroda za jakość

W sobotę, w Centrum Szkoleniowym VWP, zawarto porozumienia o objęciu patronatem klas technikum. W ZS nr 1 w Swarzędzu chodzi o kolejną klasę – technik robotyk. Z kolei z ZSP we Wrześni jest to początek współpracy w ramach technikum – VWP objął patronatem uczniów klasy technik elektronik. Umowy, oprócz członków zarządu, podpisały dyrekcje szkół oraz starosta powiatu poznańskiego – Jan Grabkowski. Podczas sobotniej inauguracji przedstawiciele zarządu spółki Volkswagen Poznań otrzymali również wyróżnienie za jakość nauki w klasach patronackich. Z rąk dr Larsa Gutheila, dyrektora generalnego AHK odebrała je prezeska Stefanie Hegels.

– Volkswagen Poznań jest wzorem do naśladowania oraz inspiracją dla wszystkich firm, które chcą zaangażować się w kształcenie zawodowe. Dobrym zwyczajem izb organizujących szkolenia jest wręczanie najlepszym firmom szkoleniowym certyfikatu potwierdzającego doskonałą jakość szkoleń. Jest to pierwsze takie wyróżnienie w Polsce – powiedział dr Lars Gutheil, dyrektor generalny Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Źródło: inf. pras.