[VIDEO] Relacje z debat w ramach II edycji projektu „Biznes Odpowiedzialny w Polsce”

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 7 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
6 marca 2017

Dotyczy firmy: Deloitte, Grupa Orlen, KIBR,

1 marca ruszyła II edycja projektu Rzeczpospolitej i Gazety Parkiet pn. „Biznes Odpowiedzialny w Polsce”. Projekt został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów, a Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wspólnie z Deloitte, Forum Darczyńców i Pracodawcami RP, jest partnerem działania.
Na projekt składały się dwie redakcyjne debaty przy okrągłym stole – obie są dostępne do obejrzenia na kanale YouTube Gazety Rzeczpospolita.

Zarządzanie wiekiem

Pierwsza z debata pt. „Zarządzanie wiekiem- już nie dobra wola, a konieczność wobec wyzwań rynku pracy” odbyła się w dniu 01.03.2017 roku, m.in. z udziałem Marzeny Strzelczak, Dyrektorki Generalnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

https://youtu.be/wHtgnbtcVds

Tezy do dyskusji:

 • Zmiana struktury wiekowej pracowników w skali kraju i przedsiębiorstw (w d. firmach państwowych to odmładzanie, a w firmach prywatnych powstałych po 1989 r. to starzenie się kadr)
 • Atuty różnorodności wiekowej
 • Wyzwania związane z 2- 3 pokoleniową firmą- w tym z zarządzaniem zróżnicowanymi wiekowo zespołami
 • Dopasowanie benefitów do potrzeb konkretnych grup pracowników i pracowniczek

Uczestnicy:

Moderator dyskusji: Anita Błaszczak – dziennik „Rzeczpospolita”

 • dr Anna Jawor-Joniewicz, Adiunkt, Zakład Zarządzania Zasobami Ludzkimi Instytut Pracy I Spraw Socjalnych
 • Michał Olbrychowski, Dyrektor, Lider Communications Consulting Central Europe Deloitte
 • Karolina Kędziora, Prezeska Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
 • Tomasz Schimanek Ekspert ds. org. Pozarządowych i Programów Społecznych Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
 • Ewa Sowińska Zastępca Prezesa, Krajowej Rady Biegłych  Rewidentów
 • Marzena Strzelczak, Dyrektorka Generalna, Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • Iwona Szmitkowska vice prezes zarządu, Work Service
 • Katarzyna Pacut, Dyrektor ds. Personalnych Polfy Warszawa, Grupa Polpharma

Ujawnianie danych niefinansowych

Druga debata odbyła się 3 marca z udziałem prezeski FOB Mirelli Panek-Owsiańskiej oraz Ireny Picholi i Barbary Tęczy Członkiń Zarządu FOB i była poświęcona Raportowaniu Niefinansowemu.

https://www.youtube.com/watch?v=v1HrCyoI9QU

Tezy do dyskusji:

 • Jakie firmy stoją przed tym wyzwaniem i co ono oznacza (w jakich obszarach trzeba się będzie odkryć?
 • Raportowanie niefinansowe to kłopot ale może i korzyść dla firmy-czy i jakie wiążą się z nim pożytki?
 • Jakie korzyści będzie miało z nowych przepisów otoczenie firm – ich interesariusze?
 • Co może być największym problemem dla firm, które dopiero teraz zabierają się za raportowanie niefinansowe- jak ten problem/ problemy rozwiązać?

Uczestnicy:

Moderator dyskusji: Anita Błaszczak – dziennik „Rzeczpospolita”

 • Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska Zarządu, ekspertka Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • Irena Pichola, Strategia | Lider Sustainability Consulting Central Europe, Partner Deloitte
 • Ewa Sowińska, Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
 • Jacqueline Kacprzak, Koordynator Zespołu ds. CSR i Kontaktów z Interesariuszami, Biuro Ministra Mnisterstwo Rozwoju
 • Joanna Dadacz, Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej, Ministerstwo Finansów
 • Kamil Pluska-Dąbrowski, Prezes Federacji Konsumentów
 • Barbara Tęcza, Kierownik projektu, Dział Sponsoringu Społecznego i CSR, PKN ORLEN S.A.

Informacje na temat nowelizacji ustawy o rachunkowości w Analizie Tematycznej FOB poświęconej implementacji dyrektywy.