Veolia wyróżniona za działania wspierające realizację SDGs

24 czerwca 2020

Dotyczy firmy: Fundacja Veolia Polska,

Trzy projekty Grupy Veolia – Park Przemysłowy ELANA, PURINOVA oraz HUBGRADE – zgłoszone przez Fundację Veolia Polska do 9. edycji Listków CSR, otrzymały wyróżnienie jako „inicjatywy, które mogą być inspiracją dla innych firm pod względem tematyki, skali lub sposobu realizacji”.

Podobnie jak w poprzednich latach firmy zgłaszające się do zestawienia „Listki CSR” informowały o konkretnych działaniach w obszarach takich jak ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesowa i zaangażowanie społeczne. Tegoroczna ankieta (przygotowana na podstawie normy ISO 26000), którą wypełniło i przesłało 96 przedsiębiorstw, koncentrowała się głównie na realizacji celu 13 – czyli ograniczania negatywnego wpływu na środowisko naturalne i klimat.

Trzy projekty Grupy Veolia – Park Przemysłowy ELANA, PURINOVA oraz HUBGRADE – zgłoszone przez Fundację Veolia Polska do 9. edycji Listków CSR, otrzymały wyróżnienie jako „inicjatywy, które mogą być inspiracją dla innych firm pod względem tematyki, skali lub sposobu realizacji”.

Źródło: mat. pras.