Veolia analizuje przyszłość polskiej energetyki

26 czerwca 2020

Dotyczy firmy: Fundacja Veolia Polska,

Trzy scenariusze skonfrontowane z przewidywaniami przedstawicieli przedsiębiorstw energetycznych, instytucji finansowych, izb gospodarczych oraz niezależnych ekspertów – taki nowy punkt wyjścia do debaty o przyszłości polskiej energetyki Veolia proponuje za pośrednictwem platformy Transformacja2050.pl. Projekt ma otwarty charakter i mogą w nim wziąć udział wszyscy zainteresowani.

Transformacja2050.pl to portal internetowy poświęcony przyszłości energetyki, współtworzony przez ekspertów zarówno z Veolii, jak i spoza organizacji. Firma wyszła z założenia, że skoro ciepłownictwo, i ogólniej energetyka, prawdopodobnie zmienią się bardzo na przestrzeni najbliższych 30 lat, to trzeba rozważyć scenariusze przyszłości i prognozy branży oraz konkretnych rozwiązań technicznych, które mogą się niebawem pojawić.

W ramach prac nad projektem i jako punkt wyjścia do dyskusji eksperci, wykorzystując metodę foresightową, opracowali trzy scenariusze przyszłości. Każdy kreślił odrębną przyszłość w zakresie elementów makrootoczenia, miksu energetycznego oraz organizacji rynku w kraju.

Według scenariusza Restopia w 2050 r. energia jest tania, a jej produkcja opiera się na odnawialnych źródłach. Polski rząd wspiera inwestycje w energetykę mającą za podstawę OZE, a samorządy uruchomiły liczne programy dofinansowywania mikroinstalacji będących własnością osób prywatnych. W obrębie czystej energii Polska energetyka jest silnie zderegulowana i wysoce konkurencyjna. Co ważne, dzięki technologiom zapotrzebowanie też jest niższe.

Scenariusz Nuclear Hot to wizja katastrofy klimatycznej wynikającej ze wzrostu średnich rocznych temperatur o 2,5°C w porównaniu do temperatur sprzed epoki przemysłowej. Nagłe ocieplenie wiąże się z gwałtownym skokiem konsumpcji energii i ogromnym przyrostem liczby Polaków mieszkających w miastach. W przegrzanym kraju i przeludnionych miastach energia, mimo istnienia elektrowni jądrowych, staje się towarem deficytowym, a jej ceny są bardzo wysokie. Polska korzysta z udziału w otwartym, europejskim rynku i jedną trzecią potrzebnej jej energii importuje, z okresowymi skokami do nawet 50 proc.

Trzeci scenariusz, czyli wizja powrotu węgla zakłada, że w 2050 r. wciąż jest on w Polsce głównym źródłem energii, mając ponad 40-proc. udział w miksie paliwowym. Pozostając przy źródłach węglowych Polska znajduje się wewnątrz błędnego koła. Wobec wzrostu średnich temperatur o 2,5°C energetyka stara się odpowiadać na zapotrzebowanie na chłód, zwiększa import węgla z Rosji i Ukrainy, stale podnosi emisję CO2 do atmosfery, ale to skutkuje nasileniem efektu cieplarnianego i związanych z tym problemów.

Na dalszym etapie projektu scenariusze zostały skonfrontowane z przewidywaniami przedstawicieli przedsiębiorstw energetycznych, instytucji finansowych, izb gospodarczych oraz niezależnych ekspertów. Portal internetowy „Transformacja 2050” jest kontynuacją tego przedsięwzięcia. Jego celem jest stanie się źródłem wartościowej, eksperckiej wiedzy na tematy związane z przyszłością rynku energii, transformacją energetyczną i pokrewnymi tematami, a także miejscem wymiany poglądów na ten temat.

– Aby wytyczyć drogę w kierunku pożądanych wizji roku 2050, potrzebujemy dziś współpracy i wkładu wszystkich interesariuszy. Otwarta debata i wspólne poszukiwanie rozwiązań z udziałem firm energetycznych, sektora publicznego i finansowego, przemysłu oraz społeczeństwa to w naszej ocenie właściwa droga wypracowania planów i strategii. Dlatego stworzyliśmy portal Transformacja 2050, który jest otwartą platformą do dyskusji o przyszłości pomiędzy wszystkimi interesariuszami – mówi Frederic Faroche, prezes zarządu i dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce.

Źródło: inf. pras.