V Konferencja Koalicji Prezesi-wolontariusze

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 6 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
13 grudnia 2017

Dotyczy firmy: Antalis Poland, Deloitte, Orange Polska,

5 grudnia 2017 r. w Warszawie, odbyła się V Konferencja Koalicji Prezesi-wolontariusze. Tematem tegorocznej konferencji był człowiek – wolontariusz, pracownik, obywatel. Portal Odpowiedzialnybiznes.pl był patronem medialnym wydarzenia.

Piąta edycja konferencji przyniosła zmianę formuły. W programie znalazły się miniwykłady, wspólny dla wszystkich uczestników warsztat, debata oksfordzka z udziałem członków Koalicji oraz – po raz pierwszy – wręczone zostały Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia”, zainicjowane przez Koalicję Prezesi-wolontariusze.

Uczestnicy mieli okazję wysłuchać 4 miniwykładów. Jako pierwsza głos zabrała Sylwia Spurek, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Przekonywała, że w działaniach CSR jest miejsce na projekty dotyczące praw człowieka, w tym szczególnego obszaru, jakim jest równość kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć. Aleksandra Stanek-Kowalczyk z Deloitte opowiadała o zyskach z raportowania pozafinansowego, pokazując przykłady firm, w których wolontariat pracowniczy jest traktowany nie tylko jako narzędzie wspierające działania dotyczące zaangażowania społecznego, lecz także rozwój pracowników. Dlatego też firmy te umieszczają informacje o wolontariacie w rozdziale poświęconemu zarządzaniu zasobami ludzkimi. W kolejnej części Marzena Kacprowicz z Fundacji Dobra Sieć mówiła o innowacyjnym narzędziu, jakim jest Model LEVER, który pozwala na mierzenie i certyfikowanie kompetencji miękkich zdobywanych w czasie zadań wolontariackich. Ostatni miniwykład wygłosiła Ewa Krupa z Fundacji Orange wraz z Jackiem Siadkowskim z Gerere Fun for Good. Prezentowali wspólnie przygotowaną aplikację, której celem jest wsparcie procesu zarządzania wolontariatem pracowniczym. Dzięki jej wdrożeniu koordynator średniej wielkości programu mógłby zaoszczędzić do tysiąca godzin pracy swojej i kilku tysięcy godzin pracy wolontariuszy.
Odbył się także warsztat na temat empatii, prowadzony przez Jacka Jakubowskiego z Grupy Trop. Poprzez angażujące uczestników ćwiczenia, prowadzący nie tylko przedstawiał problem empatii i dojrzałości emocjonalnej, ale również pokazywał jak ją poczuć i rozwijać oraz dlaczego warto i jak to robić w środowisku pracowniczym.
Kolejnym, nowym elementem Konferencji była debata oksfordzka, zainicjowana przez członków Koalicji Prezesi-wolontariusze, którzy również wzięli w niej udział. Postawioną tezą było stwierdzenie: „Wolontariat to czysty altruizm i poświęcenie”. Za tezą wypowiadali się Joanna Smolińska (Antalis Poland Sp. z o.o.), Paweł Oksanowicz (dziennikarz), Jacek Wiśniewski (Raiffeisen Polbank) i Ewa Krupa (Fundacja Orange). Argumenty przeciw tezie formułowali Marek Jurkiewicz (Info Praca), Ewa Radkowska-Świętoń (Skarbiec TFI S.A), Joanna Brodzik (aktorka), Wojciech Borowski (McCann Worldgroup Sp. z o.o.). Marszałkiem debaty był Grzegorz Nawrocki (dziennikarz), a funkcję mędrca pełnił Artur Nowak-Gocławski (ANG Spółdzielnia). Wideozapis debaty jest dostępny na stronie organizatora.
Ostatnim, bardzo ważnym elementem Konferencji było wręczenie – po raz pierwszy – Nagród „Człowiek wiedzy i doświadczenia”. Koalicja Prezesi-wolontariusze przy wsparciu organizacyjnym Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Inwestycji Społecznych, postanowiła przyznać nagrody osobom, które w ciągu ostatnich trzech lat aktywnie angażowały się wolontariacko, przekazując swoją wiedzę i umiejętności innym. Spośród nadesłanych zgłoszeń kapituła wyłoniła ośmioro laureatów i laureatek:
• Jan Madey, nominowany przez Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, za wieloletnią opiekę nad kolejnymi pokoleniami młodych programistów i innymi podopiecznymi Funduszu.
• Anna Tylko – Szymańska, nominowana przez Stowarzyszenia Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie. W ramach wolontariatu, współorganizuje i prowadzi międzynarodowe konferencje, które mają na celu szkolenie lekarzy ze szpitali rejonowych w Polsce i Europie wschodniej. Od 20 lat w trakcie turnusów i konferencji prowadzi nieodpłatnie konsylia i konsultacje pacjentów, którzy mają problem z dotarciem do specjalisty i uzyskaniu fachowej porady.
• Robert Manz, nominowany przez Fundację Samodzielni Robinsonowie za wspieranie działań Fundacji poprzez mentoring i doradztwo eksperckie dotyczące bieżącej działalności oraz jej strategicznego rozwoju.
• Aleksandra Stanek – Kowalczyk, nominowana przez Fundację Samodzielni Robinsonowie za pomaga w wypracowywaniu strategii, wizji i narzędzi niezbędnych do realizacji projektu Food for Good, w usprawnianiu modelu zarządzania organizacją. Od 20 lat jest czynną instruktorką ZHP, od 15 zajmuje się wolontariacko kształceniem harcerskiej kadry. Była mentorką w projekcie „Vital Voices”.
• Grażyna Jagodzińska, nominowana przez Fundację Przedsiębiorczości Kobiet. W ramach wolontariatu kompetencji wspiera „Fundację Rufus Pomaga”. Jest również mentorką w Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet, gdzie pomaga w pozyskiwaniu finansowania i realizacji inicjatyw społecznych i biznesowych podopiecznych Fundacji.
• Dagmara Strzębicka, nominowana przez Fundację Przedsiębiorczości Kobiet, w której jako mentorka pomaga lepiej zrozumieć mechanizmy biznesowe, przemyśleć model i zweryfikować szanse powodzenia biznesu. Wspiera także projekty w zaplanowaniu budżetu i poszukiwaniu odpowiedniego źródła finansowania zewnętrznego. Specjalizuje się w marketingu strategicznym, modelach biznesowych i ocenie potencjału rynkowego koncepcji. W ramach działań Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet Dagmara Strzębicka realizowała wolontariat kompetencji od 2013 roku.
• Rafał Szczepanik, nominowany przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Od 2000 roku angażuje się w wolontariat kompetencji na rzecz Fundacji Uniwersytet Dzieci. Efektem tego są takie działania jak konsultacje i doradztwo strategiczne, pomoc w stworzeniu strategii rozwoju fundacji na lata 2016-2020, doradztwo w zakresie spraw pracowniczych, konsultacje i doradztwo programowe, współtworzenie scenariuszy lekcji z zakresu doradztwa zawodowego czy realizacja cyklu szkoleń dla pracowników.
• Małgorzata Marek, nominowana przez Fundację PwC. Jako menadżerka w PwC, odpowiada za rozwój wolontariatu w swojej firmie i angażuje się wolontariacko prywatnie. Pracuje jako mentorka z młodymi ludźmi z organizacji Szczęśliwa Droga, wspiera Stowarzyszenie 61 oraz Fundację Pomocy Pierwsza Praca.

Źródło: materiały prasowe organizatora.