V edycja Forum Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

26 października 2022

Tegoroczna, V edycja Forum Społecznej Odpowiedzialności Biznesu poświęcona jest wyzwaniom związanym z zatrzymaniem wykwalifikowanej kadry. Poruszona zostanie problematyka dobrostanu psychicznego pracowników w dobie kryzysu wywołanego pandemią i wojną, prowadzącego do utrwalania przewlekłych czynników stresogennych. Nie zabraknie także tematyki związanej z tzw. lifelong learning. Wydarzenie odbędzie się 27 października w Lublinie. 

Forum wpisało się już w jesienny kalendarz spotkań o tematyce CSR na Lubelszczyźnie. Realizacja poprzedniej edycji utwierdziła organizatorów w potrzebie budowania przestrzeni do wymiany dobrych praktyk odpowiedzialności społecznej.

Lubelski Klub Biznesu od lat wspiera kulturę społecznej odpowiedzialności biznesu. Dbanie o ochronę środowiska, kodeks etyczny, wspieranie społeczności lokalnej, dbałość o rozwój zawodowy i osobisty pracowników, a także o ich zdrowie – to już powszechny obowiązek każdego pracodawcy. Promowanie wiedzy na ten temat, współpraca z innymi środowiskami i wymiana doświadczeń oraz przedstawianie dobrych praktyk jest zatem powinnością Klubu.

CSR w kontekście dbałości o zespół, pracowników jest kluczowy w turbulentnych gospodarczo i społecznie czasach. W dobie wojny, w okresie post pandemicznym, pracownicy potrzebują wsparcia i poczucia bezpieczeństwa. Założenia CSR są wielowymiarowe i kompleksowe, dotyczą zarówno strategicznego planowania jak i implementacji, która stosowana systematycznie przynosi konkretne rezultaty.

W złożonej rzeczywistości globalnych zmian, usługobiorcy i pracownicy oceniają producentów i przedsiębiorców, także od strony ich zaangażowania na rzecz społeczeństwa, jednostek oraz środowiska. Strategie ukierunkowane na ochronę środowiska i człowieka dają przewagę konkurencyjną umożliwiającą osiągnięcie sukcesu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu tworzy arenę wymiany myśli, idei i wizji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Do udziału w roli Prelegentów zaproszone zostały ogólnopolskie i lubelskie firmy, których działania w omawianym obszarze są godne naśladowania.

V Forum Społecznej Odpowiedzialności Biznesu odbędzie się już w najbliższy czwartek, 27 października, w godzinach 12.30-15.30, w Arche Hotel Lublin, ul. Zamojska 30. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy dokonać rejestracji telefonicznie lub mailowo: tel: 500 102 605 lkb@lkb.lublin.pl.

Patronem medialnym konferencji jest portal Odpowiedzialnybiznes.pl