Ustawowa ochrona klimatu jako narzędzie wsparcia konkurencyjności polskiej gospodarki. FOB i ClientEarth zapraszają biznes do udziału w konsultacjach

8 listopada 2023

Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi organizują skierowane do firm konsultacje projektu ustawy o ochronie klimatu. Spotkanie odbędzie się 23 listopada w godz. 14:00-16:30 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (al. Niepodległości 162). Rejestracja tutaj >>

W kwietniu br. Fundacja ClientEarth przedstawiła projekt ustawy o ochronie klimatu. Założono w nim, że Polska przyjmie prawnie wiążący cel osiągnięcia najpóźniej w 2050 r. neutralności klimatycznej. Projekt przewiduje wprowadzenie tzw. budżetów emisyjnych, które określą limity emisji gazów cieplarnianych dla całego kraju oraz poszczególnych sektorów gospodarki. Wskazano w nim także na konieczność przeznaczania co najmniej 1% PKB rocznie na ochronę klimatu oraz przygotowania planów walki ze skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Kluczową rolę w transformacji polskiej gospodarki ku niskoemisyjności odgrywają firmy. Dlatego Forum Odpowiedzialnego Biznesu – najdłużej działająca i największa w Polsce organizacja zajmująca się koncepcją zrównoważonego rozwoju – postanowiła zaangażować firmy-liderów w obszarze ESG, by wspólnie wypracować rozwiązania wspierające implementację prawa o ochronie klimatu do polityk i strategii biznesowych oraz postrzeganie go jako narzędzia budowania przewag konkurencyjnych.

Wspólna inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Fundacji ClientEarth, realizowana we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa, ma na celu zainicjowanie wśród liderów biznesu dyskusji na temat zagrożeń dla konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce oraz potencjalnych korzyści z przyjęcia prawnie wiążącej daty osiągnięcia przez Polskę neutralności klimatycznej, ramowej regulacji ścieżki dojścia do niej (mitygacja) oraz dostosowania się do skutków zmiany klimatu (adaptacja).

Od projektu ustawy do wzmacniania konkurencyjności gospodarki

 Podczas konsultacji z przedstawicielami biznesu, które odbędą się 23 listopada w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (al. Niepodległości 162), przedstawiciele Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi omówią obecne regulacje dotyczące ochrony klimatu w Polsce oraz przedstawią główne założenia projektu ustawy o ochronie klimatu, w tym argumenty za przyjęciem takiego ramowego aktu prawnego. Wskażą także doświadczenia innych krajów, w którym podobne ustawy obowiązują (m.in. 16 krajów UE, Wielkiej Brytanii, czy USA).

W drugiej części wydarzenia odbędzie się moderowana przez przedstawicieli FOB dyskusja na temat perspektywy biznesu. Uczestnicy wspólnie porozmawiają o tym, dlaczego tego typu regulacje mogą być one istotne z perspektywy utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki, czego wymagałyby od biznesu, jakie niosą ryzyka i jak przedsiębiorstwa mogą przygotować się do tego typu zmian regulacyjnych i, w szerszej perspektywie, dekarbonizacji polskiej gospodarki.

Dowiedz się więcej, dlaczego polska gospodarka potrzebuje prawa dot. ochrony klimatu >>

Wydarzenie kierowane jest do przedstawicieli_ek biznesu. Liczba miejsc ograniczona. Rejestracja na konsultacje tutaj >>

 Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z projektem ustawy o ochronie klimatu >>

Organizatorzy: Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Fundacja ClientEarth Prawnicy Dla Ziemi

Patron honorowy: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Partner wspierający: Centrum UNEP/GRID-Warszawa