Urząd Miejski Wrocławia sygnatariuszem Karty Różnorodności

14 listopada 2017

13 listopada Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz oraz Sekretarz miasta Włodzimierz Patalas podpisali Kartę Różnorodności, tym samym wpisując Urząd Miejski Wrocławia do grona, już prawie 200, sygnatariuszy Karty w Polsce. Jest to już 5 urząd miasta, a 6 samorząd w gronie organizacji deklarujących otwartość i przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy. W spotkaniu wzięła udział także Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu Marzena Strzelczak.

Poznaj wszystkich sygnatariuszy Karty Różnorodności

Obejrzyj transmisję z podpisania Karty we Wrocławiu:

 

– Kwestie, o których dziś rozmawiamy przy okazji podpisania przez nasz urząd Karty Różnorodności, to są „oczywiste oczywistości” – powiedział prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. – Tym niemniej czasami trzeba o tym mówić i zwracać na to uwagę, przez co chcę powiedzieć, że co do naszych zasad są one zgodne ze wszystkim tym, co tu za chwilę podpiszemy [Przeczytaj treść Karty Różnorodności]. Mam nadzieję, że urząd tak funkcjonuje. Cieszę się, że jako 197 podmiot w Polsce dołączamy do sygnatariuszy Karty, z radością ją podpisujemy – podkreślił prezydent Dutkiewicz.

 

– Jako organizacji, która od 17 lat stara się promować odpowiedzialny biznes w Polsce, a od pięciu lat także propagowania otwartych na różnorodność miejsc pracy, bardzo się cieszę z dzisiejszego wydarzenia – powiedziała dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu Marzena Strzelczak. – To niezwykle ważne, że już szósty, tak ważny i duży pracodawca, jakim jest samorząd, zdecydował się zaangażować w działania na rzecz upowszechniania różnorodności, dając przykład następnym. Liczymy, że podpisanie przez prezydenta Rafała Dutkiewicza deklaracji o przeciwdziałaniu dyskryminacji i podkreślaniu przez władze miasta otwartości na różnorodność przybliża nas do tego, że tego typu działania staną się bardziej widoczne, powszechne, aby w końcu zostać standardem w organizacjach i instytucjach publicznych w naszym kraju.” – dodała Marzena Strzelczak.

Sekretarz miasta Włodzimierz Patalas, podkreślił, że Urząd Miejski Wrocławia od dawna kieruje się poszanowaniem praw mniejszości, a dowodem na to jest zapis w Regulaminie pracy Urzędu Miejskiego, wydanym zarządzeniem prezydenta miasta:

„Pracownicy bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także zw względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, są równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, wynagradzania, awansowania oraz dostępu do szkolenia, w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych”.

– Podpisanie dzisiaj Karty Różnorodności jest dzisiaj przypieczętowaniem tego zapisu – powiedział Włodzimierz Patalas. – Zobowiązuje nas także do dalszego poważnego rozwoju przekonania – wśród nie tylko urzędników, ale wszystkich, którzy są tym problemem zainteresowani – że równe traktowanie ludzi jest rzeczą nadrzędną – podkreśla sekretarz miasta.

źródło: materiały Urzędu Miasta Wroclawia